+บริหารท้องถิ่น

ลุงบรรลือ ลุยเช็คงานก่อสร้างถนนซอยสว่างฟ้า-นาเกลือ จี้ต้องเสร็จในพ.ค.นี้

พัทยา (14 เม.ย.63) นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมือพัทยา พร้อมเจ้าหน้าที่เมืองพัทยา เดินทางมาติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายน้ำและพื้นผิวถนนบริเวณถนนสว่างฟ้า-นาเกลือ พร้อมสอบถามรายละเอียดการดำเนินการกับผู้รับเหมา

ทั้งนี้ จากการติดตามความคืบหน้าในวันนี้พบว่า บริเวณถนนตั้งแต่หน้าที่ทำการไปรษณีย์บางละมุงไปจนถึงแยกจราจรนาเกลือ (ทางไปตลาดลานโพธิ์) การก่อสร้างแล้วเสร็จและมีความคืบหน้าจนสามารถเปิดช่องทางการจราจรให้ประชาชนสัญจรไปมาได้แล้ว ยังเหลือในส่วนของตั้งแต่หน้าตลาดใหม่นาเกลือไปจนถึงปากซอยพิซซ่านาเกลือ คนงานได้นำเครื่องจักรหนักลงพื้นที่ดำเนินการกันอย่างเต็มที่ เพื่อเร่งให้งานแล้วเสร็จทันระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้รองนายกเมืองพัทยาให้ข้อมูลด้วยว่า การดำเนินการก็พบว่าเป็นไปตามแผน เชื่อว่าจะแล้วเสร็จในเดือยพฤษภาคมนี้ หากล่าช้าทางผู้รับเหมาก็ต้องชำระค่าปรับวันละ 2 แสนบาท