-ศาสนา/วัฒนธรรม

ต้องบันทึกไว้! วันครอบครัวปี63 สุดเงียบ คนหนีโควิด-19 แห่ซื้ออาหารไปทำทานที่บ้านแทน

ในช่วงเดือนเมษายน นอกจากวันที่ 13 เมษายน วันสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ไทยจะเป็นวันสำคัญของพี่น้องชาวไทยแล้ว วันที่ 14 เมษายน ก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน นั้นก็คือวันครอบครัว ที่มาของวันครอบครัวนั้น เริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2532 คณะรัฐมนตรีซึ่งมีพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ เป็นนายกรัฐมนตรี ได้เสนอมติโดย คุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น เป็นผู้เสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบด้วยและอนุมัติให้ วันที่ 14 เมษายน ของทุกปี เป็นวันแห่งครอบครัว ซึ่งตรงกับวันสงกรานต์ของไทย เพราะโดยส่วนใหญ่ในวันนี้เป็นวันที่สมาชิกในครอบครัวมีโอกาสพบปะกันได้โดยสะดวก

วันครอบครัว ถูกกำหนดขึ้นก็เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของสถาบันครอบครัว และใช้เวลาว่างในวันหยุดยาวช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวได้อยู่พร้อมหน้าและทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน เป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัว และสร้างความรักความอบอุ่นในครอบครัว อีกทั้งช่วงเทศกาลสงกรานต์ถือเป็นโอกาสที่ประชาชนจะได้เดินทางกลับบ้านเกิดเพื่อรวมญาติ พบปะครอบครัว ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับบุพการีที่ล่วงลับไปแล้ว รดน้ำดำหัวขอพรผู้เฒ่าผู้แก่ เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคล ความอบอุ่น และความสุขของครอบครัวตามประเพณีไทยที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา

สำหรับกิจกรรมในวันครอบครัวที่ผ่านมาทุกปีก่อนที่จะมีสถานการณ์โควิด-19 แพร่ระบาดก็พบว่า ส่วนใหญ่แต่ละครอบครัวก็จะพากันออกมาท่องเที่ยวตามที่สาธารณะ อาทิ ชายทะเล สวนสาธารณะต่างๆ แหล่งท่องเที่ยว และรับประทานอาหารตามร้านอาหารต่างๆ แต่มาในปีนี้พบวากิจกรรมต่างๆได้หายไป เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้จังหวัดชลบุรี ออกมาตรการในการสั่งปิดสวนสาธารณะ แหล่งท่องเที่ยว ร้านอาหาร ต่างๆ เพื่อลดการแพร่ระบดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เลยทำให้ในปีนี้รูปแบบของการทำกิจกรรมของแต่ละครอบครัวเปลี่ยนไป กลายเป็นการทิ้งระยะความห่างเพื่อความปลอดภัย หลายคนไม่ได้กลับบ้านเพราะตัวเองทำงานในพื้นที่เสี่ยง กลับบ้านมาก็กลัวคนที่บ้านอาจติดเชื้อได้ เลยเลือกที่จะส่งความสุขกันด้วยการสื่อสารกันทางโลกโซเชียลแบบเห็นหน้ากัน และรับประทานอาหารกับคนในครอบครัวเท่านั้น ส่งผลให้ตลาดลานโพธิ์นาเกลือ ซึ่งเป็นแหล่งจำหน่ายอาหารทะเลสด เริ่มมีสีสันขึ้นมาบ้าง เนื่องจากหลายครอบครัวก็เตรียมที่จะซื้ออาหารทะเลไปปิ้งย่างทานกันในครอบครัวแทน