-covid-19ชุมชน

สอบท.เมืองพัทยา จับมือ กต.ตร. ตร.ทท.ส่งธารน้ำใจช่วยเหลือประชาชน

              ที่ฮอลลีวูดพัทยา (13 เมษายน 2563) นายดำรงเกียรติ  พินิจการ  เลขานุการสมาคมอุตสาหกรรมบันเทิงและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา  นางอำพร  แก้วแสง  ประธาน กต.ตร.สภ.พัทยา  พ.ต.ท.สมบูรณ์  เอื้อสมานไมตรี  สารวัตร ตร.ทท.พัทยา  พร้อมด้วยทีมงาน  นำข้าวสาร  อาหารแห้ง  จำนวน 1000 ชุด  ไปแจกจ่ายแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่พัทยา  ที่มีความเดือดร้อน  หลังจากที่ถูกเลิกจ้างจากสถานประกอบการต่างๆ  อาทิ  สถานบันเทิง  ร้านนวด  สถานประกอบการโรงแรม   ห้างสรรพสินค้า แหล่งท่องเที่ยว  และอื่นๆ  ที่ได้รับคำสั่งจากจังหวัดชลบุรีให้ปิดสถานประกอบการ  เพื่อลดการแพร่ระบาดชองเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้พนักงานรายได้ไม่พอกับรายจ่าย

ดังนั้นในส่วนของสมาคมอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา  คณะกรรมการ กตตร.สภ.พัทยา  ตร.ทท พัทยา   ได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าวในการช่วยเหลือพี่น้องชาวพัทยาที่ได้รับผลกระทบให้ฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปได้  จึงได้ร่วมกับสถานประกอบการและแหล่งท่องเที่ยวในการประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการ  โดยจากการรวบรวมงบประมาณพบว่าสามารถจัดซื้อข้าวสารอาหารแห้ง  ได้กว่า 1000 ชุด  แยกออกเป็น  โดยใน 1 ชุด  ประชาชนจะได้ข้าวสาร 2 กิโล 1 ถุง  ไข่ไก่ 10 ฟอง  และบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 10 ห่อ  

นายดำรงเกียรติ  พินิจการ  เลขานุการสมาคมอุตสาหกรรมบันเทิงและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา  เปิดเผยว่า  สำหรับโครงการต่อไปอาจะมีการลงพื้นที่เพื่อไปช่วยเหลือผู้ที่กักตัว  หรือ ผู้ที่เดือนร้อนตามชุมชนต่างๆแบบถึงมือ  เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ที่กัดตัวที่สามาถที่จะออกจากบ้านได้ในช่วงนี้ด้วย   ซึ่งคาดว่าน่าจะมีเป็นจำนวนมาก  โดยจะให้ทางชุมชนต่างๆในพื้นที่เมืองพัทยาทำการประสานขอมูลเพื่อทำการช่วยเหลือในโครงการต่อไป.