-covid-19ชุมชน

เมืองพัทยา ส่งข้าวสารกว่า1.8 ตัน ช่วยชาวเกาะล้าน หลังปิดเกาะกันโควิด-19ระบาท

หลังจากเมื่อวันที่ 24 มีนาคมที่ผ่านมา คณะกรรมการชุมชนบ้านเกาะล้านล้านได้มีมติเห็นชอบที่จะปิดการท่องเที่ยวบนเกาะล้านจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวจะคลี่คลาย ซึ่งผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยินดีที่จะแบกรับผลกระทบทางเศรษฐกิจเพื่อให้วิกฤตการณ์ในครั้งนี้จบไป

ต่อมาที่ ท่าขนถ่ายสินค้า ท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเมืองพัทยา และที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา ร่วมกันจัดส่งข้าวสารจำนวน 38 ถุง ถุงละ 48 กิโลกรม รวม 1,824 กิโลกรัม ให้กับชุมชนชาวเกาะล้าน ไปกับเรือขนส่งสินค้า เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนชาวเกาะล้านที่ได้รับผลกระทบจากปิดเกาะป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19

นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา กล่าวว่า สำหรับการจัดส่งข่าวสารให้กับประชาชนชาวเกาะล้านจำนวน 1,824 กิโลกรัม พร้อมสิ่งของที่จำเป็นไปช่วยเหลือประชาชนชาวเกาะล้านเป็นการเบื้องต้น เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระ หลังที่ได้ทำการปิดเกาะป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ไปก่อนหน้านี้ ซึ่งขณะทราบว่าในส่วนพื้นที่เกาะล้านนั้นไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 แต่อย่างใด