เมืองพัทยาเดินหน้าพ่นยาฆ่าเชื้อตามชุมชน

            เมื่อเวลา 18.30 น.วันที่ 2 เม.ย.ที่ผ่านมา ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา นำเจ้าหน้าจิตอาสา ชุดปฏิบัติการ  ลงพื้นที่หมู่บ้านการเคหะเทพประสิทธิ เพื่อทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสอยู่เสมอ กินร้อน ช้อนตนเอง หลีกเลี่ยงไม่อยู่ในสถานที่แออัดหรือชุมชน

            สำหรับมาตรการการป้องกันได้กำหนดแผนดำเนินการอย่างต่อเนื่องถึงเดือนเมษายน 2563 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวในสถานที่เป้าหมายที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สาธารณะที่มีประชาชนสัญจรหนาแน่น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีให้กับเมืองพัทยา ให้กลับมาสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุด