ประกาศแล้ว!รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเยียวยา ทม.หนองปรือ คาดโอนเข้าบัญชีได้สิ้นก.ย.นี้

จากกรณีที่เทศบาลเมืองนองปรือเปิดให้ประชาชนที่มีภูมิลำเนาและอาศัยในเขตเทศบาล ได้ลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ตั้งแต่ในช่วงเดือนสิงหาคม 2564 เป็นต้นมา จนถึงขณะนี้ทางเทศบาลปิดรับการลงทะเบียนเป็นที่เรียบร้อย และได้พิจารณาคุณสมบัติผู้ที่ขอรับการช่วยเหลือเยียวยาในพื้นที่เทศบาลเป็นที่เรียบร้อย และนำรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินเยียวยาไปติดประกาศที่บริเวณด้านหน้าเทศบาล เพื่อให้ประชาชนที่ลงทะเบียนตรวจสอบรายชื่อ และเพื่อปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางราชการ

นายวันชัย แสนงาม รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เปิดเผยว่า หลังจากที่ทางกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองหนองปรือปิดรับลงทะเบียนเพื่อเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 ในพื้นที่เมืองหนองปรือ ผู้ที่อาศัยและมีถิ่นฐานในเขตเทศบาลเมืองหนองปรือลงทะเบียนทั้งในส่วนของการเดินทางมาลงทะเบียนด้วยตนเอง และการลงทะเบียนแบบออนไลน์ จำนวนทั้งสิ้น 13,001 ราย และจากการตรวจสอบคุณสมบัติจากคณะกรรมการพิจารณา ผู้ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโควิด -19 มีผู้ไม่ผ่านการพิจารณาจำนวนทั้งสิ้น 1,063ราย ทำให้เหลือผู้ที่มีสิทธิ์จำนวน 11,938 ราย สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาเนื่องจากว่าคุณสมบัติไม่ครบ อาทิ มีทะเบียนบ้านในพื้นที่เทศบาลไม่ครบ 1 ปี เป็นข้าราชการบำนาญ เป็นเจ้าพนักงานของรัฐ ไม่มีหนังสือมอบอำนาจจากเจ้าบ้าน

นายวันชัย กล่าวอีกว่า ในส่วนของผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณา หรือจากการตรวจสอบรายชื่อพบว่า คุณสมบัติไม่ขาดและไม่มีรายชื่อ สามารถติดต่อได้ที่กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองหนองปรือ สำหรับประชาชนที่ต้องการตรวจสอบรายชื่อ สามารถตรวจสอบได้ผ่าน 3 ช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์เทศบาลเมืองหนองปรือ http://www.nongpruecity.go.th/ เฟสบุ๊คเทศบาลเมืองหนองปรือ https://web.facebook.com/Nongpruecity?_rdc=1&_rdr และ ป้ายประกาศด้านหน้าสำนักงาน ส่วนหลังจากติดประกาศ 15 วันแล้วไม่มีใครมาเพิ่มรายชื่อ คาดว่าน่าจะสามารถโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนได้ไม่เกินสิ้นเดือนกันยายนนี้ ส่วนประชาชนที่สอบถามกันเข้ามาว่าจะมีการเปิดรับเยียวยาในรอบที่ 2 หรือไม่นั้น ไม่สามารถตอบได้ ดูสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคเพื่อพิจารณาต่อไป.