เซ็นทรามาริส เดินหน้าทำความดีสู้โควิด-19 เปิดรับบริจาคโลหิต แก้ปัญหาเลือดขาดแคลน

ที่ห้องประชุมมาริส 3, โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา มาริส รีสอร์ท จอมเทียน เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา นายชัยพันธุ์ ทองสุธรรม (ผู้จัดการทั่วไปภาคพื้นที่) นำทีมผู้บริหารและพนักงานชาวโรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทรา มาริส รีสอร์ท จอมเทียน จัดกิจกรรม “รวมน้ำใจทำความดีบริจาคโลหิต” ให้แก่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 จังหวัดชลบุรี สภากาชาดไทย เพื่อเป็นการสำรองโลหิต และต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ เนื่องในปัจจุบัน มีผู้ป่วยจำนวนมากที่มีความต้องการโลหิตเพื่อใช้การรักษาผู้ป่วยเกี่ยวกับโรคเลือด และช่วยชีวิตสำหรับผู้ประสบอุบัติเหตุฉุกเฉิน ทั้งนี้จากสถิติในการบริจาคโลหิตของสภากาชาดไทยแล้ว พบว่าจำนวนโลหิตภายในคลังเลือดนั้นยังมีน้อยกว่าความต้องการใช้โลหิตที่มี ณ ปัจจุบัน และด้วยเนื่องจากสถานการณ์การระบาด COVID-19 ส่งผลกระทบผู้บริจาคโลหิตลดลงอย่างมาก ในส่วนภูมิภาคการบริจาคโลหิตลดลงถึง 15% ทำให้โลหิตขาดแคลนทั่วประเทศ โดยเฉลี่ยแล้วจะต้องได้เลือดจำนวน 2,000 ยูนิต ต่อ 1 วัน การบริจาคโลหิตจึงเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และยังทำให้สุขภาพของผู้บริจาคแข็งแรงและมีระบบการไหลเวียนของเลือดดีขึ้นอีกด้วย โดยครั้งนี้จัดเป็นครั้งแรกของปี 2563 ยอดบริจาคเลือด 7,200 ซีซี จากจำนวนผู้บริจาค18 คน

ทั้งนี้ทางภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 จังหวัดชลบุรี สภากาชาดไทย ได้มีการทำประวัติการคัดกรองสุขภาพเพิ่มเติม ในกรณีต่อไปนี้ 1.มีความใกล้ชิดกับผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ 2.ทำงานอยู่ใกล้หรือในบริเวณสนามบิน 3.ทำงานใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวต่างชาติ 4.ทำงานด้านการคัดกรองผู้ติดเชื้อ COVID-19