สองแถวพัทยาขานรับนโยบายรัฐบาลคุมแพร่โควิด-19 รับผดส.ไม่เกิน 5 คนต่อเที่ยว

เมื่อวันที่ 27 มี.ค.63 นายรณกิจ เอกะสิงห์ นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยาพร้อมด้วย พ.ต.ต.จีรวัฒน์ สุคนธทรัพย์ หัวหน้าฝายเทศกิจ ส่วนรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง สำนักปลัดเมืองพัทยา ลงพื้นที่บริเวณลานโพธิ์นาเกลือ ต.นาเกลือ อ.บางละมุง พร้อมประสานความร่วมมือกับสหกรณ์เดินรถสองแถวพัทยา ร่วมรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระหว่างรับส่งผู้โดยสาร ด้วยการนำสติกเกอร์สีแดงมามาร์คจุดเบาะที่นั่งห่างกันจุดละ 1 เมตร จำนวน 5 จุด ฝั่งละ 2 จุด และ 3 จุด เพื่อให้ผู้โดยสารนั่งสับหว่างกัน เพื่อป้องกันการนั่งประจัญหน้ากัน

ดังนั้นในแต่ละเที่ยวโชเฟอร์รถสองแถวจะรับผู้โดยสารได้ไม่เกินครั้งละ 5 คน โดยจะเก็บอัตราค่าโดยสารในราคาปกติ พร้อมกันนี้ ยังได้รับความอนุเคราะห์จากนายดำรงเกียรติ พินิจการ เลขานุการสมาคมอุตสาหกรรมบันเทิงและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา นำน้ำยาฆ่าเชื้อมาฉีดพ่นให้แก่รถสองแถวทุกคันที่นำรถมาติดสติกเกอร์อีกด้วย

ปัจจุบันสหกรณ์เดินรถสองแถวพัทยา มีสมาชิกจำนวน 712 คัน แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้ขณะนี้ เหลือรถสองแถววิ่งเพียง 200 กว่าคันเท่านั้น