วันพฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 22, 2024
+covid-19ข่าวแดนใต้

ยะลายืนยันพบผู้ป่วยโควิด-19 แล้ว 17 ราย วอนปชช.ทำตามกฎ ลดแพร่เชื้อในพื้นที่

ที่ห้องประชุมเทศบาลนครยะลา เมื่อช่วงเย็นวันที่ 23 มี.ค.2563 นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา แถลงสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดยะลาว่า ข้อมูล ณ วันที่ 23 มีนาคม 2563 พบผู้ป่วยติดเชื้อ จำนวน 17 ราย (อาการรุนแรง 1 ราย) จากอำเภอบันนังสตา 9 ราย, เมืองยะลา 4 ราย,รามัน 3 ราย, ธารโต 1 ราย สงสัยติดเชื้อ (PUI) จำนวน 25 ราย จำนวนผู้สัมผัส จำนวน 239 ราย ผู้ป่วยนอนรักษาที่โรงพยาบาล จำนวน 27 ราย ผลการตรวจหาเชื้อส่งตรวจ 254 ราย (ผลยืนยัน 17 ราย, ปกติ 170 ราย, รอผล 67 ราย) เฝ้าระวังครบ 14 วัน จำนวน 57 ราย

ขณะที่นายแพทย์สงกรานต์ ไหมชุม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา เปิดเผยข้อมูลว่า ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขได้เปลี่ยนนิยามใหม่ของโรค คือยึดผลการตรวจครั้งเดียว (จากเดิมที่ยึดผลตรวจยืนยัน 2 ครั้ง) ซึ่งทำให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อของจังหวัดยะลาเพิ่มขึ้นเป็น 17 ราย จำนวนผู้ที่ติดเชื้อ สาเหตุมาจากการเดินทางเข้าร่วมงาน “Qudamak & Ulamak Malaysia 2020” เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2563 ณ มัสยิดศรีเปตาลิง (Sri Petaling Mosque) กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

สำหรับข้อมูลทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ที่คาดการตามหลักวิชาการล่วงหน้า มีการประเมินว่า หากทางจังหวัดยะลามีการควบคุมสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และได้รับความร่วมมือ จากกลุ่มเสี่ยง ซึ่งมีความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม กักตัวเป็นเวลา 14 วัน ไม่ออกไปทำกิจกรรมข้างนอกในที่ชุมชนแออัด ทำดีๆ จะมีผู้ติดเชื้อแค่หลักร้อย หรือประมาณ 210 คน หากมาตราการหย่อนลงมาหน่อย หรือใช้ไม่ได้ผล ยอดผู้ติดเชื้อก็จะเพิ่มขึ้น ประมาณ 2,160 คน และเมื่อไหร่ที่จำนวนผู้ติเดชื้อเพิ่มขึ้นอย่างร็วดเร็ว เกินขอบเขตที่คาดการล่วงหน้าไว้ ประมาณ 2,654 คน ปัญหาที่เกิดขึ้น โรงพยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุขก็จะควบคุมไม่อยู่ และการรักษาจะไม่เพียงพอ ดังนั้นเราทุกคนต้องร่วมมือกัน ด้วยการอยู่บ้าน หากมีความจำเป็นออกข้างนอกให้สวมใส่หน้ากากอนามัย หลักเลี่ยงในชุมชนแออัด ล้างมือบ่อยๆ ปฏิบัติตามมาตราการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

ด้านนายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครยะลา เปิดเผยว่า ขณะนี้ทางเทศบาลได้ติดตั้งเครื่องเทอร์โมสแกน ตรวจจับอุณหภูมิของร่างกาย บริเวณสถานรีรถไฟ เส้นทางเข้าตัวเมืองยะลา พร้อมทั้งมีการทำความสะอาดตามแหล่งชุมชนอย่างต่อเนื่อง และปิดสถานที่จุดเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ประชาชนในเขตเทศบาลอย่างต่อเนื่อง วิงวอน ให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะลา ร่วมด้วยช่วยกัน สอดส่องบุคคลที่ใกล้ชิด ว่ามีการไปร่วมกิจกรรมที่มีความเสี่ยง รีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ต้องมีวินัย ต่อตนเองและสังคม ให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพื่อจังหวัดยะลา

ทั้งนี้ คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ เพื่อขับเคลื่อนและกำหนดมาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค ได้ออกมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ดังนี้

1.มาตรการเฝ้าระวังและคัดกรองช่องทางด่านเบตง จากการปิดด่านที่อ.เบตง ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ด่านเบตงทำงานในเวลา 08.30 – 16.30 น. โดยรถขนส่งสินค้ายังสามารถเข้าออกด่านได้ จึงมีการคัดกรองพนักงานขับรถ

2.ปิดการให้บริการ การทำหนังสือเดินทาง ณ ศอ.บต.ยะลา และใบขับขี่ ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

3.หน่วยงาน/ส่วนราชการ กำหนดให้มีการคัดกรองและมีจุดล้างมือด้วยน้ำและสบู่ สำหรับเจ้าหน้าที่ ตลอดจนการทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการทำ Big cleaning week เพิ่มเรื่อง social distancing (พิจารณาตามความเหมาะสมในการกำหนดเวลา เริ่ม-เลิก ทำงาน การจัดระยะห่างของที่นั่งในห้องประชุม)

4.สถานศึกษาทุกประเภทปิดการเรียนการสอน จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย เว้นแต่โรงเรียนปอเนาะที่มีนักศึกษาต่างชาติอยู่ประจำให้มีการป้องกันตนเองตามมาตรการป้องกันโรค

5.เทศบาลนครยะลาจัดให้มีการทำความสะอาดและตั้งจุดคัดกรองทั้ง 2 แห่ง (ตลาดใหม่/ตลาดผังเมือง 4) อีกทั้ง ตั้งจุดคัดกรองที่ด่านตรวจครอบคลุมทางเข้าทั้ง 4 มุมเมือง (มลายูบางกอง/ท่าสาป/ขุนไว/เมืองทอง)

6.จังหวัดยะลา ได้เปิดช่องทางในการติดต่อ สอบถาม เป็นสายด่วน COVID-19 ยะลา 1881 บริการโทรฟรี 24 ชั่วโมง อีกทั้ง ขณะนี้มีประชาชนบางส่วนเดินทางกลับมาจังหวัดยะลาทั้งก่อนและหลังที่จะมีประกาศปิดสถานที่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ขอให้รายงานตัวต่อ ได้แก่ กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน,เจ้าหน้าที่สาธารณสุข, อสม. ทันที พร้อมทั้งให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข ให้กักกันตัวเองที่บ้านอย่างเคร่งครัด อย่างน้อย 14 วัน ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้อื่น เว้นระยะห่างระหว่างกัน 1 -2 เมตร งด/ลด การเดินทางโดยไม่จำเป็น ไม่ไปในพื้นที่แออัด และแยกสำรับอาหาร สังเกตอาการหากมีไข้ มีอาการระบบทางเดินหายใจ รีบพบแพทย์ทันที
อับดุลหาดี/ยะลา-รายงาน