วันจันทร์, พฤษภาคม 27, 2024
Latest:
+ชุมชน

เตือนแล้วนะ “บางละมุง” คุมเข้มเทศกาลลอยกระทง ฝ่าฝืนจุดพลุ ดอกไม้ไฟ มีสิทธิติดคุก!

ที่ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอบางละมุง นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ อำเภอบางละมุง โดยได้เน้นย้ำขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกวดขันการเล่นดอกไม้เพลิง การจุดปล่อยพลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน ในช่วงเทศกาลลอยกระทง ที่ปีนี้ตรงกับวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 จากที่ผ่านมา ในห้วงเวลาดังกล่าวประชาชนนิยมเล่นดอกไม้เพลิง จุดและปล่อยพลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควันกันอย่างแพร่หลาย แต่พบว่ามีเหตุระเบิดและเพลิงไหม้ที่เกิดจากการเล่นวัตถุดังกล่าวอยู่บ่อยครั้ง เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จึงประชาสัมพันธ์ให้หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบว่า การจุดพลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ต้องได้รับอนุญาตจากนายอำเภอ หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

นอภ.บางละมุง ยังกำชับให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ออกตรวจราแนะนำร้านค้าในพื้นที่ ห้ามจำหน่ายดอกไม้เพลิง โดยมิได้รับอนุญาตอย่างเด็ดขาด พร้อมกันนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาออกคำสั่งระงับและป้องกันเหตุเดือดร้อนรำคาญในการเล่นดอกไม้เพลิง ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต และทรัพย์สิน

นอกจากนั้นได้เน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมการป้องกันอุบัติภัยในช่วงวันลอยกระทง บริเวณพื้นที่ริมน้ำ โป๊ะ ท่าเทียบเรือโดยสาร เส้นทางคมนาคมทางน้ำ และร้านอาหาร ที่เป็นสถานที่จัดงาน อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัย ทั้งทางบกและทางน้ำ โดยให้สำนักเจ้าท่าภูมิภาค สาขาพัทยา เฝ้าระวังตรวจสอบความปลอดภัย บริเวณโป๊ะ ท่าเทียบเรือโดยสาร สถานที่ริมน้ำ และเส้นทางคมนาคมทางน้ำ ที่เป็นจุดเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย สภาพไม่มั่นคงแข็งแรง อาจก่อให้เกิดสาธารณภัยได้ง่าย โดยให้ดำเนินการแก้ไขหรือแจ้งหน่วยงานผู้รับผิดชอบซ่อมแซมให้มั่นคงแข็งแรง และแจ้งผู้ประกอบการเรือโดยสาร เน้นในเรื่องการบังคับใช้มาตรการด้านความปลอดภัยระหว่างการโดยสาร ทั้งในเรื่องการตรวจสภาพความปลอดภัยของเรือ สภาพความพร้อมของผู้ควบคุมเรือและผู้ช่วย ต้องจัดให้มีอุปกรณ์ความปลอดภัย เช่น เสื้อชูชีพที่มีมาตรฐาน เพียงพอต่อผู้โดยสาร จัดระเบียบการขึ้น-ลงเรือ ห้ามผู้คุมเรือและเจ้าหน้าที่ประจำเรือดื่มสุราขณะปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น