+ประชาสัมพันธ์

รับบิชคอมลุยเกาะล้านให้ความรู้ชาวเกาะช่วยลดขยะ

คณะทำงานองค์กรสื่อสารด้านการขยะ Rubbish Communication องค์กรการกุศลเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม ได้ลงพื้นที่ตั้งโต๊ะออกบูธเคลื่อนที่เร็ว เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยการส่งเสริมและรณรงค์ในเรื่องของการลดปริมาณขยะ โดยเปลี่ยนมาใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ ทดแทนการใช้โฟมและพลาสติกในแหล่งท่องเที่ยว เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ทางคณะองค์กรการกุศลเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมดังกล่าวได้ใช้พื้นที่ภายในวัดใหม่สำราญหรือวัดเกาะล้าน ซึ่งตรงกับกิจกรรมโครงการมอบโฉนดที่ดินให้วัด เนื่องในวันสถาปนากรมที่ดิน ครบรอบ 119 ปี ที่มีประชาชนและชาวบ้าน ประชาชนชาวเกาะจำนวนมากเข้าร่วมงาน และให้ความสนใจในการให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมแบบเคลื่อนที่และเข้าถึงประชาชนในครั้งนี้เป็นอย่างมาก

นอกจากจะมีการแจกจ่ายตัวอย่างผลิตภัณฑ์ชีวภาพ 100% อาทิ ช้อน ส้อมและถุงขยะกินได้ ให้ผู้เข้าร่วมงานแล้ว นางสาวสุภาดา วงศ์ซิ้ม ประธานองค์กรสื่อสารด้านการขยะ Rubbish Communication ยังได้ส่งมอบผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่ทำจากธรรมชาติ 100% สำหรับใช้ทดแทนพลาสติกและโฟมให้กับนายบุญเชิด บุญยิ่ง ประธานชุมชนบ้านเกาะล้าน เพื่อส่งมอบต่อไปยังโรงเรียนและชุมชนเพื่อทดลองใช้ต่อไป