นายกฯ หนองปรือแจงเหตุรูปแบบท้องถิ่นต่างกัน ส่งผลจ่ายเยียวยาคนพื้นที่ได้คค.ละพันเดียว

ที่บริเวณโดม สวนสุขภาพเทศบาลเมืองหนองปรือ จ.ชลบุรี (10 ส.ค.64) นายวินัย อินทร์พิทักษ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองปรือ ตรวจเยี่ยมพร้อมพบปะประชาชน หลังเทศบาลเปิดให้มีการลงทะเบียนเยียวยาผู้ประสบภัยโควิด ครอบครัวละ 1,000 บาท โดยมีประชาชนในพื้นที่หนองปรือนำเอกสารมาลงทะเบียนกันเป็นจำนวนมาก ระหว่างเวลา 09.00 น.-16.00 น.

นายวินัย เปิดเผยว่า เทศบาลเมืองหนองปรือให้ความห่วงใยพี่น้องประชาชนทุกคนที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 การช่วยเหลือในครั้งนี้เป็นการช่วยเหลือในการเบื้องต้น ซึ่งในอนาคตจะมีการช่วยเหลือเยียวยาอย่างต่อเนื่อง

นายวินัย ยังชี้แจงในประเด็นที่มีข้อซักถามว่าทำไมทางเทศบาลช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโรคระบาดเพียง 1,000 บาท แตกต่างจากเมืองพัทยาที่เยียวยาถึง 2,000 บาท ว่าด้วยความแตกต่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมืองพัทยาเป็นเมืองปกครองพิเศษที่สามารถจัดเก็บและบริหารงบประมาณท้องถิ่นได้ด้วยตัวเอง แตกต่างจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบบเทศบาล ความหนาแน่นของประชากร และสภาพโดยรวมของเศรษฐกิจ จึงมีความแตกต่างกัน

นายวินัย กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ เทศบาลเมืองหนองปรือได้นำงบประมาณมาจัดสรรช่วยเหลือประชาชนเป็นการเบื้องต้น จึงอยากจะทำความเข้าใจตรงนี้ว่าไม่มีตัดทอนงบประมาณ เป็นการจัดสรรตามความเหมาะสมเพื่อไม่ให้ระบบการเงินของเทศบาลมีปัญหาตามมา เพราะยังมีอีกหลายเรื่องในท้องถิ่นที่ต้องดำเนินการ.