เมืองพัทยา อบรมทำเจลล้างมือ สร้างสุขอนามัยในครัวเรือน ป้องกันเชื้อโควิด-19

ที่ สวนอาหารเรือนไทย สำนักพัฒนาสังคม โดยฝ่ายพัฒนาชุมชนและกิจการประชาคม สจัดอบรมหลักสูตร เจลล้างมือ ในโครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแก่คณะกรรมการชุมชนประจำปี 2563 โดยมีสมาชิกกุล่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยาและประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมอบรมการทำเจลล้างมือ อย่างพร้อมเพรียง

จากสถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด-19 แพร่กระจายอยู่ทั่วโลกขณะนี้ ซึ่งสามารถติดต่อได้จากทางสัมผัส จมูก ปาก และตา หากสัมผัสสิ่งของต่าง ๆ ที่เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค เมื่อสัมผัสไปแล้ว เราอาจจะเผลอใช้มือขยี้ตา หรือใช้มือหยิบอาหารเข้าปากก็จะทำให้เราติดเชื้อได้ ทั้งนี้เพื่อป้องกันด้วยตัวเองโดยหมั่นล้างมือให้สะอาด หรือใช้แอลกอฮอล์เจลล้างมือ เพื่อทำความสะอาดมืออยู่ตลอดเวลา อีกทั้งเพื่อสร้างสุขอนามัยที่ดีให้เกิดขึ้นในครัวเรือน เมืองพัทยาจึงจัดอบรมสาธิตวิธีทำเจลล้างมือด้วยตัวเอง เพื่อให้ประชาชนนำความรู้ที่ได้รับความอบรมไปทำแอลกอฮอล์เจลล้างมือใช้ในชีวิตประจำวัน ป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 ได้