มทภ.4 ตรวจเส้นทางแหล่งท่องเที่ยว ยะลา-เบตง เน้นย้ำประชาชน-เจ้าหน้าที่ ยกการ์ดสูงป้องกัน covid-19

ยะลา (12 มิถุนายน 2564) พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เดินทางสำรวจพื้นที่เส้นทางหลวงหมายที่ 410 ยะลา-เบตง พักจุดชมวิวพบปะนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ ร้านค้า สร้างการตระหนักรับรู้ เน้นย้ำมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด 19 ด้วยการไม่ประมาท การ์ดอย่าตก พร้อมมอบหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ แก่ผู้ที่พบปะตลอดเส้นทาง โดยบรรยากาศการท่องเที่ยวระหว่างเส้นทาง ยังคงมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามายังพื้นที่เนื่องจากเป็นวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ ประกอบกับเส้นทางสายนี้มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจดึงดูดนักท่องเที่ยวด้วยความสวยงามตามธรรมชาติมากมาย เช่นจุดชมวิวสะพานข้ามอ่างเก็บน้ำเขื่อนบางลาง จุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง และชุมชนเชื้อสายจีนโบราณ แต่ทั้งนี่นักท่องเที่ยวตลอดจนชาวบ้านในพื้นที่ยังคงให้ความสำคัญตระหนักถึงมาตรการในการระมัดระวังป้องกันตนเองตลอดเวลา ให้ความร่วมมือตามที่สาธารณสุขกำหนด

หลังจากที่แม่ทัพภาคที่ 4 ได้แวะพบปะทักทายและเน้นย้ำถึงมาตรการสำคัญในการป้องกันโควิด 19 แก่พี่น้องประชาชน นักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการแล้วนั้น เพื่อเป็นการดำเนินการควบคุมการระบาดอย่างทุกมิติ แม่ทัพภาคที่ 4 จึงลงพื้นที่ไปยัง กองร้อยป้องกันชายแดนที่ 4 ตำบลธารน้ำทิพย์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เน้นย้ำหน่วยงานในพื้นที่ เฝ้าระวังป้องกันชายแดนฝั่งเบตงจังหวัดยะลา ที่มีชายแดนติดกับประเทศมาเลเซีย ให้เฝ้าระวังป้องกันการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ถึงแม้พื้นที่ดังกล่าวจะไม่มีช่องทางธรรมชาติที่ล่อแหลม และยากต่อการข้ามแดนมาก็ตาม แต่ยังต้องเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด

เช่นเดียวกับพื้นที่ชายแดนด้านอื่น ที่ผ่านมาชายแดนฝั่งอำเภอเบตงได้รับความร่วมมือด้วยดีจากทุกฝ่าย ในการสกัดกั้นการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ก่อนมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ในการป้องกันตนเองแก่เจ้าหน้าที่เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท เสียสละ ต่อไป
ภาพ/ข่าวอับดุลหาดี เจ๊ะยอ อธิปบูรพา จ.ยะลา