+ท่องเที่ยวเศรษฐกิจ

พิษโควิด-19!เมืองพัทยา ลดเสี่ยง งดจัดงาน “วันไหลเมืองพัทยา 2563”

นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงของการแพร่ระบาดและการติดเชื้อ เนื่องจากสาเหตุการระบาดของไวรัส Covid-19 ในขณะนี้ เมืองพัทยาได้ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ข้อสรุป งดจัดกิจกรรมวันไหลเมืองพัทยา ระหว่างวันที่ 18-19 เมษายน 2563 และงดกิจกรรมต่างๆ บริเวณถนนสายชายหาด รวมไปถึงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านบริเวณลานโพธิ์นาเกลือ อาทิ การแข่งขันยิงหนังสติ๊ก มวยทะเล และการแข่งขันปีนเสาน้ำมันในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พร้อมขอความร่วมมือประชาชนและนักท่องเที่ยว งดการเล่นสาดน้ำในทุกกรณี เนื่องจาก อาจเกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคจากการสาดน้ำด้วย

ถึงอย่างไรก็ตาม ในส่วนของการทำบุญตักบาตรตามประเพณีไทยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ หรืองานกองข้าวที่ชาวชุมชนเคยจัดกันมาแต่ดั้งเดิมนั้น สามารถทำได้ตามปกติภายในศาสนสถานใกล้บ้าน.