วันจันทร์, กันยายน 25, 2023
Latest:
-บริหารท้องถิ่น

เคลียร์พื้นที่ข้างแหลมบาลีฮาย ปรับภูมิทัศน์ สร้างเมืองสีเขียว

ที่ บริเวณทางเข้าท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย เมืองพัทยา ได้ส่งเจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา พร้อมด้วยรถขนถ่ายขยะ และอุปกรณ์ทำความสะอาด ลงพื้นที่เก็บขยะและทำความสะอาด บริเวณดังกล่าว เพื่อเตรียมพื้นที่ก่อนจะมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้มีความสวยงาม สะอาด สร้างเมืองสีเขียวให้กับท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮายเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ยั่งยืน อีกทั้งเพื่อสุขอนามัยที่ดีของประชาชนและนักท่องเที่ยวได้มีพื้นที่พักผ่อนระหว่างที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังเกาะล้าน

สำหรับการเก็บขยะในครั้งนี้ เป็นการเตรียมพื้นที่ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ พื้นที่ว่างรกร้างบริเวณด้านข้างทางเข้าท่าเรือแหลมบาลีฮาย ให้เป็นพื้นที่สีเขียว สร้างปอดแห่งใหม่ให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในเมืองพัทยาและเดินทางไปพักผ่อนยังเกาะล้าน โดยเมืองพัทยาการขอความอนุเคราะห์ไปยังสวนนุชพัทยาในการเข้ามาปรับปรุงภูมิทัศน์ ในช่วงสัปดาห์หน้าต่อไป