“บิ๊กหรั่ง” ย้ำ นพค.42 เตรียมพร้อมช่วยปชช.รับมือภัยแล้ง

ยะลา(24 ก.พ.2563) พลเอกพีรพงษ์ เมืองบุญชู ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (ผบ.นทพ.)กองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 42 สำนักงานพัฒนาภาค 4 ซึ่งตั้งอยู่ที่ ตำบลบาโร๊ะ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา โดยมี พลตรีอนุสรรค์ คุ้มอักษร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พร้อมด้วย พันเอกรณชัย เวียงวงษ์ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 42 ให้การต้อนรับ ร่วมกับกำลังพลของหน่วย

พลเอกพีรพงษ์ เมืองบุญชู ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้ประชุมรับทราบผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ ประจำปี 2563 และสอบถามปัญหาข้อขัดข้อง ในการปฏิบัติงาน ของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 42 พร้อมทั้งให้โอวาทและพบปะกำลังพล เพื่อสร้างขวัญและให้กำลังใจในการปฏิบัติงานในพื้นที่ ให้ปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ มีความปลอดภัย ทั้งนี้ ผบ.นทพ.ได้เน้นย้ำให้หน่วย เตรียมความพร้อมในการรับมือภัยแล้งที่อาจจะมีขึ้นในช่วงหน้าร้อนนี้ โดยให้มีการเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งให้มีการเตรียมเครื่องมือและยุทโธปกรณ์ในทุกด้าน เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนอย่างทันท่วงที

นอกจากนี้ พลเอกพีรพงษ์ ยังได้เยี่ยมชมและพบปะกลุ่มอาชีพที่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 42 สนับสนุนงบประมาณอีกด้วย เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตและสร้างอาชีพให้กลุ่มแม่บ้านอาหารแปรรูปที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ตามนโยบายผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาที่ว่า ”ความสุขของประชาชน คือความสุขของเรา”
ภาพ/ข่าว-อับดุลหาดี เจ๊ะยอ จ.ยะลา