วันอาทิตย์, มิถุนายน 16, 2024
Latest:
+บริหารท้องถิ่น

หน่วยงานตรวจสอบการใช้งบฯ ภาครัฐ ลุยสอบ”โครงการกังหันลมพัทยา-อาคารปลากระเบน” หลังเมืองพัทยาใช้งบ 95 ล้านบาท ทำแล้วปล่อยพัง-ใช้ไม่คุ้มค่า

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกรณีที่เมืองพัทยา ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดำเนินโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลมและแสงอาทิตย์ บนพาเขานมสาว หน้าหาดแสม ชุมชนบ้านเกาะล้าน จ.ชลบุรี เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลน และลดการใช้พลังงาน โดยแผนโครงการติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้า จากพลังงานลมและแสงอาทิตย์ บนพื้นที่เกาะล้าน ในระยะที่ 1 นี้ ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ได้รับการว่าจ้างจากเมืองพัทยาให้เข้ามาจัดทำ โดยได้ตกลงเซ็นสัญญาจ้างในลักษณะรัฐต่อรัฐ ซึ่งใช้งบประมาณทั้งสิ้น 95 ล้านบาท และดำเนินการตั้งแต่วันที่ 29 ส.ค.2549 เป็นเวลา 300 วัน

โครงการดังกล่าว มีการก่อสร้างอาคารเพื่อควบคุมการทำงานของระบบ 1 หลัง อาคารปลากระเบน 1 หลัง เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการท่องเที่ยวและจัดนิทรรศการบนเกาะล้าน รวมทั้งการติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลม หรือกังหันลม บริเวณเนินนมสาว หาดแสม เกาะล้าน จำนวนทั้งสิ้น 45 ชุด เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าขนาด 200 กิโลวัตต์ ก่อนจะจ่ายกระแสเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียและไฟส่องสว่างบริเวณหาดแสม ซึ่งเมืองพัทยามีเป้าหมายที่จะเปิดใช้อย่างเป็นทางการโดยเร็ว และคาดหมายว่าจะทำให้เมืองพัทยาสามารถลดภาระการลงทุนในเรื่องค่าน้ำมันเชื้อเพลิง รวมไปถึงการสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว ด้านการท่องเที่ยวได้อย่างเต็มที่

สำหรับ“ฟาร์มกังหันลม”บน“เนินนมสาว” มีกังหันลมทั้งหมด 45 ต้น และอาคารปลากระเบนหลังคาเป็นแผงโซล่าร์เซลล์รับพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าขนาด 200 กิโลวัตต์ ก่อนจะจ่ายกระแสเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียและไฟส่องสว่างบริเวณหาดแสม รองรับประชาชนบนเกาะล้าน 489 หลังคาเรือน ประมาณ 3,000 คน แต่กลับไม่ค่อยมีการเผยแพร่ข้อมูลออกสู่สังคมมากนัก ทั้งที่ระบุว่าเป็นโครงการพลังงานสะอาดโครงการแรกของไทย

อย่างไรก็ตามหลังก่อสร้างเสร็จในระยะที่ 1 ในช่วงปี 2553 แต่เมื่อระยะเวลามา 5 ปี กลับพบว่ากังหันลมไม่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้อีกต่อไป จากการสอบถามผู้ชำนาญการระบุว่าระบบนี้จำเป็นต้องใช้งบประมาณในการดูแลและซ่อมบำรุงสูงตลอดอายุการใช้งาน ทำให้ราคาไฟต่อหน่วยแพงมาก แต่เมืองพัทยามองว่าแม้จะผลิตกระแสไฟไม่ได้ ก็ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวให้คนไปถ่ายรูปก็ยังดี

ปัจจุบันหลังดำเนินการโครงการแล้วเสร็จ เมืองพัทยากลับไม่มีโครงการผลักดันงบที่จะมาสานต่อหรือพัฒนาและปรับปรุงเพิ่มเติมโครงการให้สามารถใช้งานได้ในระยะยาว หรือเพิ่มกำลังผลิตเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการ แต่สุดท้ายกลับปล่อยทิ้งไว้เป็นซากวัสดุ จากการใช้งบประมาณแผ่นดินกว่า 95 ล้านบาท ในการสร้างกังหันลมและอาคารปลากระเบน และปัจจุบันทุกอย่างกำลังผุพังจนไม่สามารถปรับปรุงและซ่อมแซมได้อีก

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่าล่าสุด หลายหน่วยงานทั้งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้เข้ามาตรวจสอบโครงการว่ามีความผิดปกติมีเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนใด และต้องมีคนรับผิดชอบหรือไม่ ส่วนผลจะออกมาเป็นเช่นไร คงจะมีคำตอบที่ชัดเจนในเร็ววันนี้.