วันอังคาร, มิถุนายน 25, 2024
+กปภ.ชุมชน

ประปาบ่อวินยืนยันแหล่งน้ำดิบไม่น่าห่วง มีเพียงพอใช้ตลอดหน้าแล้งปีนี้ พร้อมเพิ่มศักยภาพโครงข่ายท่อส่งน้ำ สร้างความมั่นคงด้านน้ำ

นายเชษฐพล แพประเสริฐ ผู้จัดการประปาบ่อวิน เปิดเผยว่า จากการวิตกกังวลเบื้องต้นจากวิกฤตน้ำในพื้นที่ของชลบุรี ปี 2567 สำหรับการใช้น้ำจากข้อมูลของกิจการประปาบ่อวิน ทางประปาได้รับน้ำจากท่อประปาอิสท์ เวอร์เตอร์ อ่างน้ำหนองปลาไหลและอ่างเก็บน้ำประแส จากข้อมูลสถานการณ์น้ำในอ่างของอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล ณ ปัจจุบันมีการกักเก็บมากกว่า 70% ส่วนอ่างเก็บน้ำประแส มีมากกว่า 60% ทำให้สถานการณ์น้ำในพื้นที่ของปี 2567 ผลกระทบที่จะได้รับค่อนข้างที่จะน้อย เนื่องจากมีปริมาณน้ำที่รองรับไว้ใช้ได้

นายเชษฐพล กล่าวอีกว่า ส่วนปัจจุบันนั้น ที่น่าเป็นห่วงได้แก่ อ่างเก็บน้ำหนองค้อและอ่างเก็บน้ำบางพระ เนื่องจากมีปริมาณน้ำที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง และอ่างเก็บน้ำดอกกราย แต่ในช่วงนี้เกิดพายุฝนตกลงมาเติมน้ำให้มากขึ้นในอ่าง โดย อีสท์ วอเตอร์ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจภายใต้กลยุทธ์และแผนการดำเนินงานที่พร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึงมั่นใจได้ว่าอีสท์ วอเตอร์จะยังคงเติบโตต่อไปอย่างยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์เป็นผู้นำในการบริหารจัดการน้ำครบวงจรของประเทศ และใส่ใจการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างแท้จริง โดยใช้ความเชี่ยวชาญด้านการบริการจัดการน้ำแบบครบวงจร สร้างความมั่นคงและเสถียรภาพด้านน้ำรองรับการเติบโตโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก