วันอังคาร, มิถุนายน 25, 2024
+บริหารท้องถิ่น

ชลบุรี จัดกิจกรรมตลาดนัดแก้หนี้ วิถียั่งยืน ครั้งที่4

ที่ ศาลาประชาคมอำเภอบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (27 มีนาคม พ.ศ. 2567) นายชัยพร แพภิรมย์รัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรม “ตลาดนัดแก้หนี้ วิถียั่งยืน”จังหวัดชลบุรี ครั้งที่4 โดยมีนายวีกิจ มานะโรจน์กิจ นายอำเภอบางละมุง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรมครั้งนี้

ตามที่ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบจังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการตามข้อสั่งการของ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กับนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นข้อสั่งการสำคัญในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ในการดำเนินการจัดกิจกรรม “ตลาดนัดแก้หนี้” ซึ่งศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบจังหวัดชลบุรี ได้กำหนดจัดกิจกรรม ทุกเดือนๆ ละ 1 ครั้ง 1 อำเภอ ในห้วงระยะเวลาตั้งแต่ เดือนมกราคม-ตุลาคม 2567

ในวันนี้ ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบจังหวัดชลบุรี ได้จัดกิจกรรม “ตลาดนัดแก้หนี้” ครั้งที่ 4 ในอำเภอบางละมุง เพื่อดำเนินการเปิดรับลงทะเบียนหนี้นอกระบบ และเร่งรัดให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ดำเนินการให้การช่วยเหลือประชาชนหรือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากหนี้นอกระบบ พร้อมทั้งมอบหมายภารกิจให้ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครอง ดำเนินการในการป้องกัน และปราบปรามผู้ที่กระทำความผิดตามกฎหมาย โดยประสานการปฏิบัติกับทุกหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน หรือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากหนี้นอกระบบได้ทันที

นอกจากนี้ ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบจังหวัดชลบุรี ได้เปิดรับลงทะเบียนลูกหนี้นอกระบบทางเว็บไซต์ ลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย : https://debt.dopa.go.th (Real Time) จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นไปตามนโยบายรรัฐบาลในการแก้ไข