วันอังคาร, มิถุนายน 25, 2024
+การศึกษาประชาสัมพันธ์ภาพข่าว

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางละมุงอินเตอร์-เทค จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี 2566 สร้างความภาคภูมิใจกับนักศึกษา

ที่ โรงแรมแกรนด์พาลาสโซ่ ถนนเพ็ชรตระกูล ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี (24 มี.ค.2567) ดร.ศุภมิตร ศิรกัณฑะมากุล ศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมด้วย เภสัชกรหญิง พพรรณ วงศ์พิพันธ์ ผู้จัดการวิทยาลัยเทคโนโลยีบางละมุงอินเตอร์-เทค นายวินัย อินทร์พิทักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ แขกผู้มีเกียรติ ผู้ปกครอง และ นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา เข้าร่วมพิธี

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางละมุงอินเตอร์-เทค เปิดการเรียนการสอน ทั้งหมด 2 ระดับ คือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทั้งนี้การเรียนการสอนของวิทยาลัยจะมุ่งเน้นผลิตผู้สำเร็จการศึกษาในระดับช่างฝีมือ และระดับเทคโนโลยี ให้เป็นคนดี มีอาชีพ สู่สังคมไทยสังคมโลก อย่างยั่งยืน อีกทั้งมุ่งหวังให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้พัฒนาตนเอง และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ซึ่งพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งนี้ ถือเป็นพิธีการที่สำคัญอย่างยิ่งของวิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจที่ได้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน มีระเบียบวินัย พร้อมที่จะเป็นคนดีของสังคมต่อไป รวมทั้งเป็นการแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2566 ทั้งระดับ ปวช. และ ปวส. รวมจำนวนทั้งสิ้น 250 คน