มทภ.4 ให้กำลังใจกำลังพล ฉก.ทพ.30 ย้ำให้ช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มความสามารถ

ยะลา (8 สิงหาคม 2564) เวลา 09.30 น. ที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 30 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน พบปะให้กำลังใจ รวมทั้งตรวจสภาพความพร้อมของสถานที่ปฏิบัติการและกำลังพล รับฟังสรุปสถานการณ์เหตุการณ์ พร้อมติดตามคดีสำคัญในพื้นที่ ซึ่งหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 30 เป็นหน่วยที่มาจากกองทัพภาคที่ 3 รับผิดชอบเขตพื้นที่อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ทั้งนี้ได้กำชับสั่งการผู้บังคับหน่วยให้กำกับดูแลการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด ต้องกวดขันผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัด ก่อนมอบเครื่องอุปโภค บริโภค อุปกรณ์ในการป้องกันตนเองป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ให้กับกำลังพล โดยมีพันเอก ชาตินักรบ พรศิริรัตน์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 30 และกำลังพลให้การต้อนรับ

โอกาสนี้ แม่ทัพภาคที่ 4 ยังได้มอบนโยบายสั่งการให้หน่วยได้เตรียมความพร้อม และปฏิบัติงานในเชิงรุกตลอดเวลา เพื่อควบคุมพื้นที่ให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด ทั้งต่อกำลังพล เจ้าหน้าที่ และพี่น้องประชาชน ผ่านการมีส่วนร่วมกำลังทุกภาคส่วน ทั้งทหาร ตำรวจ พลเรือน และฝ่ายปกครอง

นอกจากนี้ยังต้องเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยฐานปฏิบัติการ ระมัดระวัง หมั่นฝึกฝนกำลังเจ้าหน้าที่ ให้มีความพร้อม มีความชำนาญ แข็งแกร่ง รู้จักประเมินและวางแผน รับมือกับทุกสถานการณ์ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปฏิบัติการอย่างรวดเร็วทันท่วงที เพื่อสร้างความเชื่อมั่น อุ่นใจในการปฏิบัติงานแก่พี่น้องประชาชน การปฏิบัติทั้งชุดจรยุทธ์และงานด้านกิจการพลเรือนต้องปฏิบัติควบคู่กันไปภายใต้การมีส่วนร่วมของผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ผู้นำศาสนา

สิ่งสำคัญคือกำลังพลต้องปฏิบัติงานภายใต้มาตรการป้องกัน covid -19 อย่างเคร่งครัด เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับพี่น้องประชาชน ช่วยเหลือ สนับสนุน ดูแลพี่น้องประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกอย่างต่อเนื่อง
อับดุลหาดี เจ๊ะยอ อธิปบูรพา จ. ยะลา รายงาน