“มาโนช ทรงโยธิน” ยืนหนึ่ง ได้รับเลือกเป็น กำนัน ต.บางละมุง คนล่าสุด

ที่ห้องประชุมชั้น2 ที่ว่าการอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 30 ก.ย.2563 ที่ผ่านมา นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานการประชุมคัดเลือกกำนันตำบลบางละมุง โดยมีนางสาวภารดี เผือกโสภา ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง, ว่าที่ร้อยตรีพุฒิสิทธิ์ โชติสิริวโรทัย ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง, นายสมพล จิตติเรืองเกียรติ์ สาธารณสุขอำเภอ, นางสาวกันทิมา ดีมาก ท้องถิ่นอำเภอ, นางสาวกุลวดี รุ่งรนรักษ์ พัฒนาการอำเภอ, นางณัฐนา ลีเจ้ยวะระ ปลัดอำเภอ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และมีกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ต.บางละมุง เข้าร่วมประชุม

ผลการประชุมปรากฏว่า นายมาโนช ทรงโยธิน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 ได้รับการเสนอชื่อให้ขึ้นเป็นกำนันตำบลบางละมุง แบบไร้คู่แข่ง โดย นายมาโนช ทรงโยธิน จึงเสนอให้ นายธณัท ประทุมแดง อดีตกำนัน เป็นที่ปรึกษา จากนั้นนายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง ได้ให้โอวาท และถ่ายภาพร่วมกัน

ต่อมา ที่ด้านหน้าที่ว่าการอำเภอบางละมุง คุณแม่ของกำนันมาโนช, ญาติพี่น้องและชาวบ้านชุมชนบางละมุง กว่า 100 คน ได้มาร่วมแสดงความยินดี นำช่อดอกไม่มามอบ พร้อมกับคล้องคอด้วยพวงมาลัยดอกไม้ เพื่อรับขวัญกำนันคนใหม่ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่านายมาโนช ทรงโยธิน กำนันตำบลบางละมุงคนล่าสุด เป็นที่รักใคร่ของประชาชนเป็นอย่างมาก

ด้าน นายมาโนช ทรงโยธิน กำนันตำบลบางละมุง เปิดเผยว่าขอขอบคุณผู้ใหญ่บ้านทุกคน และ ชาวบ้าน ที่ไว้วางใจให้ตนเป็นกำนันเพื่อจะได้รับใช้พี่น้องประชาชน พร้อมที่จะทำงานอย่างเต็มที่ โดยเป้าหมายการทำงานคือ “จะทำให้ตำบลบางละมุงดีขึ้นๆ ยิ่งกว่าเก่า”