วันศุกร์, มิถุนายน 14, 2024
Latest:
+การศึกษาชุมชน

เมืองพัทยา-สภ.เมืองพัทยา มอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา D.A.R.E.ต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน

ที่ โรงเรียนเมืองพัทยา 8 (พัทธยานุกูล) นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ นายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย พันตำรวจเอกนาวิน ธีระวิทย์ ผกก.สภ.เมืองพัทยา ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร D.A.R.E. ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมี นายชัยรัตน์ รักทอง ประธาน กต.ตร.สภ. เมืองพัทยา, นายมนตรี นามคีรี ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเมืองพัทยา 8 (พัทธยานุกูล), นายคมกริช นิราพันธ์ รักษาการผอ.ส่วนการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำนักการศึกษา เมืองพัทยา คณะครูโรงเรียนเมืองพัทยา 8 ครูตำรวจแดร์ และนักเรียนผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 238 คน เข้าร่วม

สำหรับโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียนโรงเรียนเมืองพัทยา 8 (พัทธยานุกูล) (D.A.R.E.) เมืองพัทยา ได้ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา จัดขึ้นเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังความรู้และทักษะการต่อต้านยาเสพติดและความรุนแรงในเด็กนักเรียน เป็นการสร้างต้นกล้าพลังแผ่นดินที่สะอาดให้เติบใหญ่กลายเป็นพลังแผ่นดินที่แข็งแกร่งต่อไปในอนาคตและเมื่อทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด และต่อต้านยาเสพติด อย่างจริงจังจะทำให้ปัญหายาเสพติดและความรุนแรง ลดลงในระดับที่ไม่มีผลกระทบต่อสังคมได้ โดยใช้หลักการ ป้องกันนำหน้าการปราบปราม มุ่งเน้นกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปใช้ยาเสพติดให้มีภูมิคุ้มกันยาเสพติด และใช้ปรัชญาของการศึกษาแผนใหม่ที่ให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ ตลอดจนจัดให้มีกิจกรรมที่ผู้ปกครอง ชุมชน มีส่วนร่วมในการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็ก

จากผลการดำเนินงานตลอดระยะเวลา 13 สัปดาห์ ที่ผ่านมา มีนักเรียนที่สามารถผ่านเกณฑ์และสมควรได้รับใบประกาศนียบัตรจำนวน ทั้งสิ้น 238 คน