วันเสาร์, มิถุนายน 15, 2024
Latest:
+ประชาสัมพันธ์ภาพข่าว

เมืองพัทยาร่วมกับผู้บริหาร Ronin Japanese Restaurant มอบข้าวสาร ไข่ไก่ อาหารปรุงสุก แก่แม่บ้าน-ช่างไฟ แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย

ที่ บริเวณดาดฟ้า ชั้น 4 ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายวุฒิศักดิ์ เริ่มกิจการ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย นายกรณ์ พัฒนสิน ผู้บริหารบริษัท Ronin Japanese Restaurant นายสุริวัฒน์ เริ่มกิจการ สมาชิสภาเมืองพัทยา และคณะผู้บริหาร Ronin Japanese Restaurant ร่วมมอบ ข้าวสารไข่ไก่ และอาหารปรุงสุก ให้กับแม่บ้านและช่างไฟฟ้าเมืองพัทยา รวม 20 ชุด เป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในเบื้องต้น

เมืองพัทยาเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีบทบาทภารกิจและอำนาจหน้าที่ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย เพื่อบริการสาธารณะและดูแลความเป็นอยู่ของประชาชน ในแต่ละวัน ภายในองค์กรมีการปฏิบัติหน้าที่มากมาย จึงต้องมีบุคลากรที่ทำหน้าที่ดูแลเปิด-ปิดเครื่องเสียงประจำห้องประชุม ดูแลรักษาทำความสะอาดห้องประชุม และภายในอาคารสำนักงานให้สะอาดอยู่ตลอดเวลา

ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน คณะผู้บริหารยินดีให้ความช่วยเหลือสนับสนุน ลดภาระค่าใช้จ่ายสำหรับแม่บ้านและช่างไฟฟ้าของเมืองพัทยา จึงได้รวบรวมทุนทรัพย์ส่วนตัว จัดซื้อข้าวสาร ไข่ไก่แจกจ่ายพร้อมอาหารกลางวันให้แก่ แม่บ้านและช่างไฟฟ้า เป็นประจำทุกเดือน