วันอังคาร, มิถุนายน 25, 2024
+ท่องเที่ยวบริหารท้องถิ่น

เมืองพัทยาเตรียมยกระดับเปลี่ยนร่มเตียงชายหาดจอมเทียน เสริมภาพลักษณ์ท่องเที่ยว รับปีมังกรทอง

นายวุฒิศักดิ์ เริ่มกิจการ รองนายกเมืองพัทยา เปิดเผยว่า เมืองพัทยามีแผนจะเปลี่ยมร่ม สำหรับผู้ประกอบการร่มเตียงชายหาดจอมเทียน เนื่องจากร่มเดิมที่ใช้ในปัจจุบันมีการใช้งานมานาน ทำให้เสื่อมสภาพลงบ้าง อีกทั้งเมื่อนักท่องเที่ยวถ่ายภาพเซลฟีลงโซเชียลแล้วเกิดความไม่สวยงาม ไม่สมกับการเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก อีกทั้งในปัจจุบันพื้นที่ชายหาดจอมเทียนมีการเสริมทรายชายหาดเสร็จแล้วบางส่วน ทำให้มีพื้นที่ชายหาดที่กว้างและสวยงาม จนเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และคนไทยมาพักผ่อนเป็นจำนวนมากขึ้น

นายวุฒิศักดิ์ กล่าวอีกว่าเมืองพัทยาจึงมองว่าผู้ประกอบการร่มเตียง จะต้องมีการปรับเปลี่ยนร่มใหม่ เพื่อให้เกิดความสวยงาม โดยเมืองพัทยาอาจจะต้องหาสปอนเซอร์มาสนับสนุนนการจัดซื้อร่มส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งผู้ประกอบการอาจจะต้องใช้งบประมาณส่วนตัว เพื่อร่วมกันสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวที่สวยงาม ในเบื้องต้นจากการประชุมผู้ประกอบการ่มเตียงชายหาดที่ผ่านมา ได้เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการร่มเตียงสำรวจร่ม เตียงผ้าใบ หากพบมีการชำรุดเสื่อมสภาพและเก่าให้มีการปรับเปลี่ยนไปก่อน ทั้งนี้ปัจจุบันผู้ประกอบการร่มเตียงเสียค่าธรรมเนียมให้กับเมืองพัทยาปีละ 750 บาทต่อปี และค่าธรรมเนียมขยะ 480 บาทต่อปี ถือเป็นค่าใช้จ่ายที่ผู้ประกอบการต้องเสียให้กับเมืองพัทยา ถือว่าไม่มาก เมื่อคิดกับที่ผู้ประกอบการสามารถสร้างรายได้จนถึงลูกหลาน อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนร่มนั้นเมืองพัทยามีแนวคิดที่จะหาสปอนเซอร์มาสนับสนุนในบางส่วน แต่การปรับเปลี่ยนร่มอาจจะไม่สามารถเปลี่ยนทั้งหมดยกเซทได้ แต่จะมีการเปลี่ยนในส่วนที่มีสภาพเสื่อมโทรมและเก่า เพื่อสร้างภาพลักษณ์ความสวยงาม หากผู้ประกอบการรายได้ไม่ดำเนินการ ก็จะมีมาตรการต่อไป

นายวุฒิศักดิ์ เปิดเผยต่ออีกว่า ด้วยเมืองพัทยาถือเป็นเมืองท่องเที่ยวหน้าด่านของการท่องเที่ยว เมื่อมาท่องเที่ยวพักผ่อนที่ชายหาดแล้วเจอร่มที่มีสภาพเก่า ทำให้นักท่องเที่ยวไม่ประทับใจ อีกทั้งยังเน้นย้ำผู้ประกอบการไม่เอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยว ไม่คิดราคาเกินจริงตามที่เมืองพัทยากำหนดให้ สำหรับการให้เตียงชายหาดนั้นมีด้วยกัน 2 ราคา คือ เตียงพับพลาสติกแบบนอน ค่าบริการ 100 บาท ส่วนเตียงผ้าใบ ค่าบริการไม่เกิน 50 บาท ทั้งนี้หากผู้ประกอบการฝ่าฝืนข้อปฏิบัติของเมืองพัทยา จะมีบทลงโทษ ซึ่งหากกระทำผิด 3 ครั้งขึ้นไป เมืองพัทยาจะยกเลิกการประกอบกิจการ่มเตียงนั้นทันที ทั้งนี้ปัจจุบันชายหาดจอมเทียนมีผู้ประกอบการร่มเตียง 500 ราย ในระยะทาง 7 กิโลเมตร