วันเสาร์, มิถุนายน 15, 2024
Latest:
+ชุมชนตำรวจ

เยี่ยม! สภ.บางละมุงคว้า 4 รางวัล “การฝึกเยี่ยม-ปราบปราม” ดีเด่น

เนื่องด้วย วันสถาปนาตำรวจแห่งชาติ 17 ตุลาคม 2566 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาส “วันตำรวจแห่งชาติ” โดยมี พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ คุณนิภาพรรณ สุขวิมล นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจพร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาระดับสูงร่วมประกอบพิธี

ต่อมา พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีมอบโล่เกียรติคุณแก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และมอบรางวัลคนทำดี โดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูง พร้อมคณะสมาคมแม่บ้าน เข้าร่วมเป็นเกียรติ ภายในห้องประชุมห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ สถานีตำรวจภูธรบางละมุง จังหวัดชลบุรี ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ รางวัลสถานีตำรวจที่ชนะเลิศการฝึก,รางวัลสถานีรูปแบบที่ 2 ผลการปฏิบัติงานดีเยี่ยม อันดับ 2 โครงการ stronger Together ,รางวัลข้าราชการตำรวจ ระดับผู้กำกับการ ผู้ปฏิบัติงานในสายงานป้องกันปราบปรามดีเด่น ประจำปี 2566 ได้แก่ พ.ต.อ.นาวิน สินธุรัตน์ ผกก.สภ.บางละมุง และรางวัลข้าราชการตำรวจ ที่มีผลงานในด้านการป้องกันยาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2566 ได้แก่ พ.ต.ต.สุชาติ ดุสดี สวป.สภ.บางละมุง พร้อมกันนี้ นายไพโรจน์ ประวัติเลิศอุดม ประธานที่ปรึกษา กต.ตร.สภ.บางละมุง ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติผู้ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นพลเมืองดีที่ช่วยเหลืองานตำรวจ ด้วยเช่นกัน

สำหรับผู้ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ มีจำนวนทั้งสิ้น 149 ราย แยกเป็น 1. ผู้บริจาคเงินและสิ่งของ จำนวน 9 ราย 2. พลเมืองดีที่ช่วยเหลืองานตำรวจ จำนวน 9 ราย 3. หน่วยงานและข้าราชการตำรวจที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรม และจรรยาบรรณของตำรวจ จำนวน 6 ราย 4. ศูนยรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ดีเด่น จำนวน 11 ราย 5.โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล (Strong Together) จำนวน 6 ราย 6.การแข่งขันการประชาสัมพันธ์คลิปวิดีโอผ่านทางโซเซียล TikTok ในหัวข้อ “รู้ทัน18 กลโกง อาชญากรรมทางเทคโนโลยี” จำนวน 10 ราย

7.สถานีตำรวจที่มีชุดปฏิบัติการ RTP Cyber Village ดีเด่น จำนวน 10 ราย 8.สถานีตำรวจที่ชนะเลิศการฝึก จำนวน 12 ราย 9. ข้าราชการตำรวจที่ทำหน้าที่พนักงานสอบสวนดีเด่น จำนวน 15 ราย 10. ข้าราชการตำรวจที่ทำหน้าที่จราจรดีเด่น จำนวน 9 ราย 11.ข้าราชการตำรวจที่ทำหน้าที่ป้องกันยาเสพติดดีเด่น จำนวน 14 ราย 12. ข้าราชการตำรวจที่ทำหน้าที่ปราบปรามยาเสพติดดีเด่น จำนวน 13 ราย 13. ข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติงานในสายป้องกันปราบปรามดีเด่น จำนวน 11 ราย 14. ข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติงานในสายงานสืบสวนดีเด่น จำนวน 14 ราย

สำหรับรางวัลอันทรงเกียรติดังกล่าว ถือว่าสถานีตำรวจภูธรบางละมุง ได้รับติดต่อกันมา 2 ปีซ้อน ภายใต้การบริหารของ พ.ต.อ.นาวิน สินธุรัตน์ ผกก.สภ.บางละมุง และ พ.ต.ท.ปวิช สุกใส รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม พร้อมด้วย พ.ต.ต.สุชาติ ดุสดี สารวัตรป้องกันปราบปราม และผู้ใต้บังคับบัญชาทุกนาย จนผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน และผู้บังคับบัญชาระดับสูง

สำหรับวันตำรวจ เดิมตรงกับวันที่ 13 ตุลาคมของทุกปี เนื่องจากวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2458 เป็นวันประกาศรวม “กรมพลตระเวน” กับ “กรมตำรวจภูธร” เป็น กรมเดียวกัน เรียกว่า “กรมตำรวจ” จึงถือเอาวันที่ 13 ตุลาคมของทุกปี

ต่อมาในปี พ.ศ.2560 มีการเปลี่ยนแปลงวันตำรวจเป็นวันที่ 17 ตุลาคมของทุกปีโดยยึดตามวันที่มีการเปลี่ยนแปลงจากกรมตำรวจเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2541

ปัจจุบันมีผู้บังคับบัญชาสูงสุด คือ พล.ต.อ. ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ คนที่ 14 หรือ”บิ๊กต่อ” เจ้าของฉายา “มือปราบสายธรรมะ” และ “โรโบคอปสายบุญ”ตามที่นักข่าวสายอาชญากรรม ขนานนามให้ เพราะเป็นนายตำรวจที่ใช้หลักธรรมในการทำงาน และเดินสายปฏิบัติธรรมตามวัดวาอารามต่างๆ อยู่เนืองๆ