วันจันทร์, พฤษภาคม 27, 2024
Latest:
+ศาสนา/วัฒนธรรม

พุทธศาสนิกชนเมืองพัทยาร่วมงานวันอายุวัฒนมงคล ปีที่ 57 เจ้าคุณอนันต์ ธัมมโชโต เจ้าอาวาสวัดชัยมงคล

เมื่อวันที่ 3 ต.ค.64 ประชาชนพุทธศาสนิกชนชาวเมืองพัทยา เข้าร่วมในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสวันอายุวัฒนมงคล หรือวันคล้ายวันเกิดปีที่ 57 พระราชสารโสภณ หรือเจ้าคุณอนันต์ ธัมมโชโต เจ้าอาวาสวัดชัยมงคลพระอารามหลวง รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี โดยมี นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา นางสุกุมล คุณปลื้ม คณะทำงานสนับสนุนคณะที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา ด้านการพัฒนาพื้นที่พิเศษ EEC พร้อมคณะที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม นายนิรันดร์ วัฒนศาสตร์สาธร อดีตนายกเมืองพัทยา นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา นายสุรัตน์ เมฆะวรากุล ที่ปรึกษาหอการค้าไทย และนายมานะ ยาประคำ ประธานสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา เข้าร่วมในพิธี

ในพิธีได้จัดให้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ก่อนที่ พระราชสารโสภณ เจ้าอาวาสวัดชัยมงคลพระอารามหลวง รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในการสวดเจริญพระพุทธมนต์จากพระเถรานุเถระ 12 รูป ก่อนจะเป็นการเลี้ยงเพลพระลูกวัดรวม 130 รูป

ทั้งนี้ วัดชัยมงคล เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ สังกัดพระอารามหลวงมหานิกาย เป็นศาสนสถานคู่เมืองพัทยามาอย่างยาวนาน มี พระราชสารโสภณ หรือ เจ้าคุณอนันต์ ธัมมโชโต รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เป็นเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน หลังจากที่ได้ปฏิบัติและศึกษาพระธรรมบวชเรียนมานานถึง 38 พรรษา ในปัจจุบัน.