วันอังคาร, มิถุนายน 25, 2024
+ชุมชนสาธารณสุข

ทต.เกล็ดแก้วจัดกิจกรรม เดิน วิ่ง เพื่อสุขภาพ สร้างภูมิคุ้มกันโรคพร้อมเปิด”สวนร่วมใจ” ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ บางเสร่

ที่สวนร่วมใจ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อไม่นานนี้ นายยศวัฒน์ ภูวรัตน์เลิศคุณ นายกเทศมนตรีตำบลเกล็ดแก้ว พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ ประจำปี 2567 โดยมีนาวาเอก ณรงค์ เอมดี ผู้บังคับการศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ เป็นประธานในพิธี

นายยศวัฒน์ ภูวรัตน์เลิศคุณ นายกเทศมนตรีตำบลเกล็ดแก้ว กล่าวว่า เทศบาลตำบลเกล็ดแก้วเล็งเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงจัดทำโครงการนี้ขึ้น วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพตามหลัก 3 อ. คือ อาหาร อารมณ์ ออกกำลังกาย ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ซึ่งประกอบด้วย กำลังพลในสังกัดศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ และครอบครัว และบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว รวมจำนวน 200 คน กิจกรรมประกอบด้วย การสันทนาการ การเต้นแอโรบิกและการเดิน-วิ่ง ระยะทาง 3 กม.

นายยศวัฒน์ กล่าวว่า เป็นที่ทราบกันดีว่าวิถีชีวิตของคนไทยในปัจจุบัน ได้เปลี่ยนแปลงไปตามภาวะเศรษฐกิจและสังคมที่มีการแข่งขันสูงเพื่อการมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จนลืมให้ความใส่ใจดูแลสุขภาพของตนเอง จนนำไปสู่การเจ็บป่วย ทั้งที่บางโรคไม่ใช่โรคติดต่อและเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้ เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง เป็นต้น ซึ่งสาเหตุหลักของการเกิดโรคเหล่านั้นมาจากขาดการออกกำลังกาย เพื่อสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกายเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันโรค

หลังจากนั้น นายยศวัฒน์ ภูวรัตน์เลิศคุณ นายกเทศมนตรีตำบลเกล็ดแก้ว และ นาวาเอก ณรงค์ เอมดี ผู้บังคับการศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ได้ร่วมกันตัดริบบิ้น เปิดสวนร่วมใจ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ หลังทางเทศบาลตำบลเกล็ดแก้วได้เข้ามาปรับปรุงให้สวยงาม เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มาใช้ออกกำลังกายและประกอบกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน.

อธิบดี บุญชารี รายงาน