-ประชาสัมพันธ์ภาพข่าว

สมาคมชาวอีสานพัทยา มอบเครื่องอุปโภคบริโภคพร้อมเงินช่วยเหลือ แก่ผู้พิการยากไร้ 2 ราย ใน โครงการ”อีสานพัทยาปันสุข”

นางเปรมฤดี แซ่โค้ว นายกสมาคมชาวอีสานพัทยา พร้อมด้วย คณะกรรมการสมาชิกสมาคมชาวอีสานพัทยา และนายกิตติศักดิ์ นิลวัฒนโฒชัย อดีตผู้สมัครนายกเมืองพัทยา ร่วมมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค อาทิ ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป นม ผ้าอ้อมสำเร็จรูป นำดื่ม ไข่ไก่ เครื่องปรุงรส และของใช้ที่จำเป็น เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ รวมทั้งมอบเงินช่วยเหลือผู้ป่วยพิการ 2 ราย ประกอบด้วย นายนิทัศน์ สัตยากุล อายุ 46 ป่วยอัมพฤกษ์ ซึ่งพักอาศัยอยู่ภายในซอยทัพพระยา 9 ส่วนอีกรายคือ ด.ช.อายุ 7 ขวบ ป่วยพิการทางสมองและสายตา พักอาศัยอยู่ภายในซอยบุญสัมพันธ์ 11 ด้านหลังหมู่บ้านคลาสิคโฮม เพื่อเป็นการช่วยเหลือและแล่งเบาภาระค่าใช้จ่ายเป็นการเบื้องต้น ในโครงการ “อีสานพัทยาปันสุข”

นางเปรมฤดี แซ่โค้ว นายกสมาคมชาวอีสานพัทยา กล่าวว่า ด้วยสมาคมชาวอีสานพัทยาได้ก่อตั้งโครงการ “อีสานพัทยาปันสุข” เพื่อช่วยเหลือคนที่ลำบากเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น โดยในการช่วยเหลือผู้พิการทั้ง 2 รายนั้น ทางสมาคมได้จัดเตรียมสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นพร้อมมอบเงินจำนวน 2,000 บาท

การมอบของให้กับผู้ยากไร้ในโครงการอีสานปันสุขนั้น จะมีคณะกรรมการสมาคมและผู้นำชุมชนเป็นผู้ตรวจสอบก่อนแจ้งขอความช่วยเหลือมายังสมาคมฯ ผู้ที่จะได้รับการช่วยเหลือไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนในสมาคมชาวอีสานเท่านั้น ทั้งนี้อยากฝากไปยังผู้ที่มีจิตเป็นกุศลหากอยากจะช่วยเหลือผู้ที่ยากไร้ สามารถบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ผ่านมายังสมาคมชาวอีสานพัทยา โดยสมาคมฯ จะนำสิ่งของที่ได้รับการบริจาคไปมอบให้กับผู้ที่ยากไร้ในเมืองพัทยาและอำเภอบางละมุงต่อไป