วันอาทิตย์, มิถุนายน 16, 2024
Latest:
+ชุมชนพัฒนาสังคม

ประธานสภาเมืองพัทยา มอบวีลแชร์แก่ผู้สูงอายุ ในพื้นที่นาเกลือ

ชลบุรี (14 ก.ย.2566) นายบรรลือ กุลละวณิชย์ ประธานสภาเมืองพัทยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักสวัสดิการสังคม เมืองพัทยา เดินทางมอบรถวีลแชร์ให้กับผู้สูงอายุ จำนวน 2 ราย ในพื้นที่ ม.4 ตำบลนาเกลือ อ.บางละมุง ประกอบด้วย รายแรก นางสมบูรณ์ ชัยวัฒน์ อายุ 81 ปี อยู่บ้านเลขที่ 108/4 และรายที่ 2 นางวันทนีย์ เจริญโชคชัยพานิช อายุ 70 ปี ทั้ง 2 รายเป็นผู้สูงอายุที่เดินไม่สะดวก จึงได้ติดต่อไปยังสำนักสวัสดิการสังคมเมืองพัทยา เพื่อขอยืมใช้รถวีลแชร์ดังกล่าว

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากสำนักสวัสดิการสังคม เมืองพัทยาได้รับบริจาควีลแชร์จากสถานประกอบการโรงแรมในพื้นที่เมืองพัทยา จำนวน 10 คัน เพื่อส่งต่อให้แก่ผู้สูงอายุที่เคลื่อนไหวลำบาก และผู้มีความพิการทางร่างกายที่มีฐานะยากจนและมีความประสงค์ใช้งาน สามารถติดต่อได้ที่ สำนักสวัสดิการสังคม บริเวณชั้น 1 อาคาร 1 ศาลาว่าการเมืองพัทยา หมายเลขโทรศัพท์ 038 253 261

สำหรับรถวีลแชร์ดังกล่าวเมื่อเลิกใช้แล้ว ต้องส่งคืนแก่สำนักสวัสดิการสังคมเมืองพัทยา เพื่อส่งต่อให้ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีความจำเป็นต้องใช้ แต่มีฐานะยากจน ต่อไป.