ผู้ประกอบการร้านค้าเมืองพัทยาทยอยเปิดร้าน รับการปรับลดเวลาเคอร์ฟิว 4 ทุ่มถึงตี 4 เริ่ม 1 ต.ค.นี้

ตามที่ ศบค.มีมติเลื่อนการเปิดพื้นที่นำร่อง 5 จังหวัด ในวันที่ 1 ต.ค.64 ออกไปเป็นวันที่ 1 พ.ย.64 รวมเป็น 10 จังหวัด เพื่อเร่งกระจายวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้ครอบคลุมพื้นที่ 70% ของประชากรในเมืองท่องเที่ยวของจังหวัดนั้นๆ แต่มีการปรับผ่อนคลายในเรื่องของกิจกรรมและกิจการต่างๆ มากขึ้น พร้อมปรับเวลาห้ามออกนอกเคหสถานออกเป็น 22.00 น.-04.00 น. ด้วยนั้น

เมื่อวันที่ 29 ก.ย.64 มีรายงานจากเมืองพัทยา ซึ่งเป็นเมืองที่ขับเคลื่อนด้วยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวว่าบรรดาผู้ประกอบการร้านรวงต่างๆ ได้พากันเริ่มปรับปรุงร้าน และเปิดหน้าร้านเตรียมการค้าขายเริ่มต้นธุรกิจของตัวเองอีกครั้ง หลังรอคอยความหวังในเรื่องของการผ่อนคลายการให้เปิดกิจการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มาในระยะหนึ่ง

จากการสำรวจบริเวณถนนพัทยาใต้ ถนนพัทยากลาง ถนนเฉลิมพระเกียรติสาย 2-3 และถนนพัทยากลาง ซึ่งเป็นย่านธุรกิจสำคัญของเมืองพัทยา พบว่าร้านค้า ร้านอาหาร รวมถึงธุรกิจต่างๆ ทยอยเปิดร้าน และมีบางส่วนได้เริ่มให้การบริการแล้ว แม้เบื้องต้นยังไม่มีลูกค้ามาใช้บริการอย่างคึกคักเท่าไรนัก แต่ถือเป็นการชี้ให้เห็นถึงการเริ่มต้นดีๆ หลังสถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลาย และเมืองพัทยาได้รับการจัดสรรวัคซีนจากรัฐบาลมาอย่างต่อเนื่อง