วันเสาร์, มิถุนายน 15, 2024
Latest:
+บริหารท้องถิ่น

คกก.ตรวจสอบข้อเท็จจริง มีมติเพิกถอนโฉนดที่ดินที่ตั้งอาคาร “วอเตอร์ฟรอนท์ พัทยา” หลังพบได้มาโดยมิชอบ

จากกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกเมืองพัทยาและเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนในกรณีพิจารณาออกใบอนุญาตก่อสร้างให้แก่บริษัท บาลี ฮาย จำกัด เพื่อก่อสร้างอาคารโครงการวอเตอร์ฟร้อนท์ พัทยา บริเวณเชิงเขาพระตำหนัก เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และมีมูลสั่งให้พ้นจากตำแหน่งนายกเมืองพัทยา ต่อมาอธิบดีกรมที่ดินสั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ประกอบด้วย เจ้าพนักงานที่ดิน นายอำเภอบางละมุง นายกเมืองพัทยา และผู้ชำนาญการที่ดิน

ผู้สื่อรายงานว่าเมื่อวันที่ 18 ส.ค.ที่ผ่านมา คณะกรรมการฯ มีมติให้เพิกถอนโฉนดแปลงที่ตั้งของ “วอร์เตอร์ฟรอนด์ คอนโดมิเนียม” เชิงเขาพระตำหนัก ท่าเรือบาลีฮาย พัทยาใต้ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เพื่อให้เป็นไปตามการขยายผลคำสั่งของศาลปกครองกลางที่ระบุว่ามีการออกโฉนดโดยมิชอบบนที่ดินของ บ.อาชาแลนด์ ของนายวัฒนา อัศวเหม จนทำให้มีเจ้าหน้าที่ของรัฐในขณะนั้นมีความผิดจำนวนหลายราย เกี่ยวกับการออกใบ นส.3 บนที่ดินเลขที่ 443 ต่อมาเป็นโฉนดเลขที่ 15049 และ น.ส.3 เลขที่ 444 ออกเป็นโฉนดเลขที่ 9592 ซึ่งพบว่าที่ดินทั้ง 2 แปลงมาจากที่ดิน สค.1 เลขที่ 93 แปลงเดียวกัน ก่อนจะมาแตกแยกออกเป็นอีก 7 แปลง ขายต่อกันมาเป็นทอดๆ จากการตรวจสอบและสืบสวนของ ป.ป.ช.พบว่าที่ดินทั้งหมด มีข้อมูลแจ้งว่ามีนายสัมฤทธิ์ (ขอสงวนนามสกุล) ใช้ที่ดินทำเกษตรกรรมมาตั้งแต่ปี 2496 นั้น จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากภาพถ่ายทางอากาศ และสภาพของพื้นที่ รวมทั้งคำให้การของพยานในหลายปากพบว่าที่ดินแปลงดังกล่าวมีลักษณะเป็นเชิงเขาที่ไม่สามารถทำเกษตรกรรมได้ ขณะที่ช่วงระหว่างเวลาตามที่กล่าวมาข้างต้น ไม่พบภาพถ่ายทางอากาศที่ระบุให้เห็นว่ามีการทำประโยชน์จริงแต่อย่างใด

อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้ยังอยู่ในระหว่างการอุทธรณ์ในชั้นศาล คาดว่าต้องใช้เวลาในการพิจารณาอีกระยะหนึ่ง ก่อนจะมีคำสั่งชี้ขาดในเรื่องของกรรมสิทธิ์ที่ดินว่ามาโดยถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่อย่างไร