-ศาสนา/วัฒนธรรม

แรงศรัทธาไม่ตก พุทธศาสนิกชนร่วมบุญใหญ่ทอดกฐิน วัดเขาไม้แก้ว เนืองแน่น

ที่วัดเขาไม้แก้ว ( 19 ตุลาคม 2563) พุทธศาสนิกชนจำนวนมากร่วมทอดกฐินสามัคคีของวัดเขาไม้แก้ว ที่ในปีนี้มีประธานในการทอดกฐินสามัคคี 9 ชุด ประกอบไปด้วย 1.ว่าที่เรือตรีสุวีระ-ไพรัช พ่วงอ่อน 2.นายทรงศักดิ์-ทองอยู่ ตันติสราภรณ์ (ร้านเชน) 3.นายสุนทร พ่วงอ่อน บุญธรรม วงษ์ไพศาล 4.บุญช่วย -หัด ชูหมื่นไวย์ และลูกหลาน 5.สำเนาว์ ดีมาก 6.ลูกหลานพ่อเชียง พุทธวารินทร์ 7.คุณแม่ตี๊ด เจ๊กชาตรี 8.ร.ต.ท.สุทนต์ มีชัยดี รองสารวัตรทางหลวงชลบุรี และ วสันต์ ยอดสร้อย ร่วมกันทอดกฐินสามัคคี วัดเขาไม้แก้ว ประจำปี 2563

ก่อนที่จะสู่ช่วงของพิธีการทอดกฐิน ในช่วงเช้ามีการออกร้านอาหารฟรีแก่ผู้ที่มาร่วมงาน ซึ่งร้านต่างๆ ที่นำมานั้น ล้วนแต่เป็นแรงศรัทธาที่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลเขาไม้แก้วและใกล้เคียงมอบให้กับทางวัด เพื่อเลี้ยงแก่พุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาร่วมทอดกฐินในปีนี้ให้ได้อิ่มท้องก่อนที่จะมีการแห่องค์กฐิน

หลังได้เวลาพุทธศาสนิกชนจำนวนมาก ร่วมกันถือเครื่องอัฐบริขาร ที่เป็นของสำคัญที่ใช้ในการประกอบองค์กฐิน จากนั้นพุทธศาสนิกชนร่วมกันเดินแห่รอบพระอุโบสถ 3 รอบ ก่อนที่ขบวนจะเข้าสู่ศาลาการเปรียญเพื่อประกอบพิธีถวายองค์กฐินตามลำดับ

ในพิธีปีนี้ มีพระครูสุนทรรัตนาภิรมย์ เจ้าอาวาสวัดเขาไม้แก้ว เจ้าคณะตำบลหนองปลาไหล เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายจำเนียร กีทีปกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว เป็นประธานในการจุดเทียนธูป บูชาพระรัตนตรัย

สำหรับยอดกฐินในปีนี้ของวัดเขาไม้แก้ว อยู่ที่ 1,462,810 บาท ทางวัดจะได้นำปัจจัยที่ได้ไปทำนุบำรุงศาสนสถานของวัดที่ชำรุดทรุดโทรมต่อไป.