วันเสาร์, มิถุนายน 15, 2024
Latest:
+กาชาดชุมชน

กิ่งกาชาดสัตหีบ คณะสงฆ์ กำนัน ผญบ. เทศบาล อบต. ส่งมอบบ้านที่โครงการกาชาดซ่อมแซมให้ ปชช.

เมื่อวันที่ 8 ส.ค.2566 เวลา 09.00 น. นายชูศักดิ์ นันทิธัญญธาดา ปลัดอาวุโสรักษาราชการแทนนายอำเภอสัตหีบ พร้อมด้วยคณะสงฆ์อำเภอสัตหีบ ที่ปรึกษานายกกิ่งกาชาด รองนายก คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทต.ตำบลเขตรอุดมศักดิ์ อบต.พลูตาหลวง นำคณะลงพื้นที่ส่งมอบบ้านที่ซ่อมแซม ตามโครงการกาชาดสนับสนุนสร้างและซ่อมแซมที่อยู่อาศัย เพื่อผู้ยากไร้ในพื้นที่ อ.สัตหีบ จังหวัดชลบุรี

รายแรก ส่งมอบบ้านให้กับ นางประเสริฐ จันทนามา บ้านเลขที่ 45/2 หมู่ 3 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ที่ซ่อมแซมด้วยงบประมาณ 50,000 บาท ที่สภาพบ้านเก่าผุพัง หลังคารั่ว ตัวอาคารบ้านไม่มั่นคงแข็งแรง จนสภาพบ้านเรียบร้อยสามารถพักอาศัยได้ โดยคณะสงฆ์อำเภอสัตหีบ นำโดย พระครูสีลสาราธิคุณ หรือชาวบ้านรู้จักกันดีในนามของพระอาจารย์จุก เจ้าคณะตำบลสัตหีบ และเจ้าอาวาสวัดเขาคันธมาทน์ พร้อมพระเลขา ได้สนับสนุนค่าซ่อมแซมบ้านเพิ่มเติมอีก จำนวน 40,000 บาท พร้อมมอบพัดลมตั้งโต๊ะ เครื่องอุปโภคบริโภค และน้ำดื่ม พระครูวิธานธรรมานุยุต เจ้าคณะตำบลบางเสร่ และเจ้าอาวาสวัดบางเสร่คงคา (วัดบางเสร่ใน) ได้สนับสนุนกระเบื้องมุงหลังคา ทต.เขตรอุดมศักดิ์ มอบถุงยังชีพ และยารักษาโรค โดยมีกำนัน ผญบ./อสม.ตำบลสัตหีบ ร่วมมอบและให้กำลังใจกับเจ้าของบ้านในโอกาสเดียวกันนี้ด้วย ยังความซาบซึ้งใจให้กับ นางประเสริฐ จันทนามา ที่ได้รับมอบบ้านเป็นอย่างยิ่ง

จากนั้น นายชูศักดิ์ นันทิธัญญธาดา ปลัดอาวุโส รักษาราชการแทนนายอำเภอสัตหีบ พร้อมด้วย คณะที่ปรึกษานายกกิ่งกาชาด รองนายก กรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ นำคณะเดินทางไปส่งมอบบ้านที่ซ่อมแซมตามโครงการกาชาดสนับสนุนสร้างและซ่อมแซมที่อยู่อาศัย เพื่อผู้ยากไร้ ณ ตำลพลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เพื่อส่งมอบบ้านพักที่ซ่อมแซมให้กับ นางสาวเพ็ญศรี โพธิ์ศรี บ้านเลขที่ 38/80 หมู่ 1 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ที่ตัวบ้านผุพัง หลังคาชำรุด และได้รับการสนับสนุนงบประมาณ เปลี่ยนหลังคาบ้าน จำนวน 16,000 บาท และได้รับการสนับสนุนจาก นายอมตะ ใคร่ครวญ นายก อบต.พลูตาหลวง นำทีมงานกองช่าง อบต.พลูตาหลวง รื้อหลังคาเก่าออกและมุงหลังคาใหม่ให้จนเสร็จเรียบร้อย โดยมี รองนายก อบต.พลูตาหลวง กำนัน ผญบ./อสม.ตำบลพลูตาหลวง ร่วมมอบบ้านตามโครงการฯ ด้วย ในโอกาสเดียวกันนี้ดวย สร้างความดีใจและซาบซึ้งใจให้กับ นางสาวเพ็ญศรี โพธิ์ศรี และครอบครัวเป็นอย่างยิ่ง

สำหรับการส่งมอบบ้านที่ซ่อมแซมตามโครงการกาชาดสนับสนุนสร้างและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยนี้ เกิดขึ้นจากเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ได้จัดทำโครงการสร้างหรือซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ของเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2566 มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ยากไร้ ที่ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัยในพื้นที่จังหวัดชลบุรี โดยการปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้มีความน่าอยู่และถูกสุขอนามัย เป็นไปตามพันธกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ในด้านการสังคมสงเคราะห์และส่งเสริมคุณภาพชีวิต ซึ่งจะเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ยากไร้ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ในการดำเนินการตามโครงการดังกล่าวนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ได้แจ้งให้นายอำเภอ ทุกอำเภอ ของจังหวัดชลบุรี สำรวจผู้ยากไร้ที่ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัยและมีความประสงค์ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการสร้างหรือซ่อมแซมบ้านในทุกอำเภอ ส่งรายชื่อผู้ยากไร้ที่มีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการสร้างหรือซ่อมแซมบ้าน จากนั้นเหล่ากาขาดจังหวัดชลบุรี ได้พิจารณาคัดเลือกบ้านที่สมควรได้รับการสงเคราะห์ในการสร้างหรือซ่อมแซมให้อำเภอนั้นๆ ดำเนินการซ่อมแซมให้ต่อไป.