“เบียร์ ปรเมศวร์” คว้าชัยเก้าอี้นายกเมืองพัทยา พร้อมพา “กลุ่มเรารักพัทยา” กวาดเรียบสมาชิกสภาเมืองพัทยา 24คน

เมื่อเวลา 20.30 น.วันที่ 22 พ.ค.2565 ผลการนับคะแนนการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา และสมาชิกสภาเมืองพัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี อย่างไม่เป็นทางการ ปรากฏว่า นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ เบอร์ 1 กลุ่มเรารักพัทยา มาเป็นอันดับ 1 ได้ 14,633 คะแนน

ขณะที่ นายสินไชย วัฒนศาสตร์สาธร เบอร์ 4 อันดับ 2 ได้ 12,736 คะแนน นายกิตติศักดิ์ นิลวัฒนโฒชัย เบอร์ 3 อันดับ 3 ได้ 8,794 คะแนน และนายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ เบอร์ 2 อันดับ 4 ได้ 896 คะแนน

ส่วนสมาชิกสภาเมืองพัทยา หมายเลข 1-6 รวม 24 คน นำโดย นายปรเมศวร์ งามพิเชษญ์ กลุ่มเรารักพัทยา สามารถพาคณะได้รับการเลือกตั้งเข้ามาทั้งหมด