วันอังคาร, มิถุนายน 25, 2024
+ท่องเที่ยวเศรษฐกิจ

ททท.ประชุมบูรณาการแผนการปฏิบัติงานของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ปี 2567 เตรียมชูกลุ่มตลาด REVISIT เป็นหลัก

ที่ห้องประชุมโรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยต์ สเปซ พัทยา (11 ก.ค.2566) นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมด้วยนายโชติ ตราชู ประธานกรรมการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดการประชุมบูรณาการแผนการปฏิบัติงานของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ปี 2567 (TATAP 2024) โดยมีนายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนางสาวทิฐิพันธ์ เพ็ชรตระกูล รองนายกเมืองพัทยา ร่วมให้การต้อนรับ

นายยุทธศักดิ์ ผู้ว่าการ ททท. กล่าวว่า การจัดประชุมบูรณาการแผนปฏิบัติการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประจำปี 2567 (TATAP 2024) กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2566 เพื่อวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดและประชาสัมพันธ์สำหรับทิศทางการส่งเสริมการท่องเที่ยว และวางแนวทางการบูรณาการการท่องเที่ยวร่วมกับพันธมิตรทางการตลาด ซึ่งแผนปฏิบัติการ ททท.ปี 2566-2570 ใช้แผนวิสาหกิจ ตัวแผนใหญ่จะมีการทบทวนทุกปี เพื่อกำหนดเป็นทิศทางยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อน โดยสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าในการขับเคลื่อนด้านการตลาดของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในปีงบประมาณหน้า ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะได้ทราบทิศทาง จะได้ทราบสิ่งที่ ททท.ให้ความสำคัญ เน้นย้ำในเรื่องอะไร และให้เกิดความมั่นใจ เพราะฉะนั้นในช่วงระยะเวลาระหว่างวันที่11-13 ก.ค.ทุกคนจะนั่งคุยหารือ กำหนดทิศทางยุทธศาสตร์ ซึ่งผู้ที่มาร่วมประชุมหารือ ประกอบไปด้วย ททท.สำนักงานใหญ่ ททท.สำนักงานต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันเรามี 29 แห่ง และสำนักงานในประเทศ และจะจัดให้มีการแถลงแผนในวันที่ 17 กรกฎาคม ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยสำนักงานสาขาต่างประเทศจะมาอัพเดทสถานการณ์ล่าสุด เพื่อเป็นประโยชน์ของผู้ประกอบการ

ด้านนายโชต ตราชู ประธานกรรมการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้ชี้แจงถึงนโยบายการดำเนินงานปี 2567 คือ “การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” ประกอบไปด้วย การรองรับนักท่องเที่ยว (CAPACITY), ความพร้อมของ SUPPLY SIDE, สิ่งแวดล้อม และ BIO CIRCULAR GREEN ECONOMY โดยมุ่งเน้นกลุ่มนักท่องเที่ยว REVISIT ให้กลับมาเดินทางท่องเที่ยวซ้ำในแหล่งท่องเที่ยวเดิมเป็นหลัก กรณี ททท.เปิดตัวแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ต้องเตรียมแหล่งท่องเที่ยวให้พร้อมรองรับนักท่องเที่ยว โดยบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนในพื้นที่ โดยคำนึงถึงผลกระทบเชิงลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม