วันอังคาร, มิถุนายน 25, 2024
+กีฬา

เมืองพัทยามอบเสื้อกีฬาแก่โรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา เพื่อเข้าร่วมแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด 3-12 ก.ค.นี้

ที่ห้องประชุมศาลาว่าการเมืองพัทยา (30 มิ.ย.2566) นางสาวทิฐิพันธ์ เพ็ชรตระกูล รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยเรือตรี ปราโมทย์ ทับทิม ปลัดเมืองพัทยา ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบเสื้อแข่งขันกีฬา ภายใต้โครงการ กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเพื่อป้องกันยาเสพติด โดยมีบุคลากรครูจากโรงเรียนเมืองพัทยา 1-11 เข้ารับมอบ

สืบเนื่องจาก ฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน สำนักการศึกษา เมืองพัทยา จะดำเนินการโครงการจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566 (กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเพื่อป้องกันยาเสพติด) ระหว่างวันที่ 3-12 กรกฎาคม 2566 ณ สนามกีฬาศูนย์เยาวชนเมืองพัทยา เพื่อให้เด็กและเยาวชนในเขตเมืองพัทยา มีกิจกรรมที่หลากหลาย และมีประโยชน์ รู้เท่าทันโทษพิษภัยของยาเสพติด และเป็นการคัดเลือกนักกีฬารองรับการแข่งขันระดับต่างๆ โดยเฉพาะการแข่งขันกีฬานักเรียน และเพื่อให้เยาวชนก้าวเข้าไปสู่ระดับนักกีฬาทีมชาติ

สำหรับการประเภทกีฬาต้านยาเสพติดมี 3 ประเภท ประกอบไปด้วย
⚽ ฟุตบอล แข่งขันระหว่างวันที่ 3-12 กรกฎาคม
🏐 วอลเลย์บอลชายหาด แข่งขันระหว่างวันที่ 4- 7 กรกฎาคม
🪀 เปตอง แข่งขันระหว่างวันที่ 6-7 กรกฎาคม

ทั้งนี้เมืองพัทยาเป็นผู้สนับสนุนเสื้อกีฬา เพื่อแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง โดยมอบเสื้อกีฬาวอลเลย์บอล จำนวน 114 ตัว, กีฬาฟุตบอล จำนวน 396 ตัว และกีฬาเปตอง จำนวน 180 ตัว