วันเสาร์, มิถุนายน 15, 2024
Latest:
+ประชาสัมพันธ์ภาพข่าว

ผู้ว่าฯ ชลบุรี มอบถุงยังชีพผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุและผู้พิการ อำเภอบ้านบึง

ที่ศาลาประชาคมอำเภอบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี (22 มิถุนายน 2566) นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนางสาวประภัสรา ศรีทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี นายพรชัย แพภิรมย์รัตน์ ปลัดจังหวัดชลบุรี และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี เดินทางไปที่อำเภอบ้านบึง ออกหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ตามโครงการมอบถุงยังชีพแก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุและผู้พิการ และโครงการเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และผู้พิการที่ยากไร้ ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2566 โดยมีนายสมศักดิ์ จุฑาวงศ์กุล นายอำเภอบ้านบึง คณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในอำเภอบ้านบึง ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมรับถุงยังชีพ เพื่อนำไปแจกจ่ายแก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุและผู้พิการ ต่อไป

นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่าการมอบถุงยังชีพพร้อมเงินสดช่วยเหลือในครั้งนี้ จังหวัดชลบุรีและเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี เล็งเห็นความสำคัญในการบรรเทาความเดือดร้อนและเพื่อสร้างขวัญกำลังใจ จึงมอบถุงยังชีพจำนวน 200 ถุง ให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และมอบถุงยังชีพ จำนวน 20 ถุง พร้อมเงินสดช่วยเหลือให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และผู้พิการที่ยากไร้ ในจังหวัดชลบุรี ซึ่งการช่วยเหลือในครั้งนี้ไม่ใช่เป็นการช่วยครั้งเดียว แต่หากพี่น้องประชาชนเดือดร้อนสามารถขอความช่วยเหลือเข้ามายังสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรีได้เลย คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรีพร้อมเข้าไปให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นด้านที่อยู่อาศัย ด้านการศึกษา หรือการดำรงชีวิตต่างๆ

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ปลัดจังหวัดชลบุรี นายอำเภอ ปลัดอำเภอ และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ได้เดินทางไปที่ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง เพื่อมอบถุงยังชีพให้ผู้ป่วยติดเตียงอีก จำนวน 2 ราย เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้ป่วยสามารถต่อสู้กับอาการเจ็บป่วยได้ด้วยกำลังใจที่ดีต่อไป