เมืองพัทยาจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้ง ที่ 2 โครงการศึกษาและออกแบบก่อสร้างเส้นทางจราจรบนพื้นที่เกาะล้าน

ที่ ห้องประชุมโรงเรียนเมืองพัทยา 10 นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2 โครงการศึกษาและออกแบบก่อสร้างเส้นทางจราจรพร้อมเส้นทางท่องเที่ยวเชิงนันทนาการบนพื้นที่เกาะล้าน เมืองพัทยา พร้อมด้วยนายเกียรติศักดิ์ ศรีวงษ์ชัย รองปลัดเมืองพัทยา สมาชิกสภาเมืองพัทยา ผู้นำชุมชน ผู้ประกอบการ และประชาชนในพื้นที่เกาะล้าน เข้าร่วมรับฟังรายเอียดการศึกษาออกแบบ จากบริษัทที่ปรึกษาโครงการอย่างพร้อมเพรียง

นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา กล่าวว่า ด้วยเกาะล้านเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของเมืองพัทยา อีกทั้งเกาะล้านอยู่ภายใต้โครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก ตามนโยบายของรัฐบาลส่งผลต่อการเจริญเติบโตในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในเมืองพัทยา จึงจำเป็นจะต้องพัฒนาระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับปริมาณนักท่องเที่ยวในอนาคต อีกทั้งในปัจจุบันเกาะล้านกำลังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น ทำให้ปริมาณการจราจรมีความหนาแน่น รถรับจ้างบริการเพิ่มขึ้น รวมถึงการขนส่งสินค้าและวัสดุมากขึ้น ทำให้ถนนบนเกาะล้านเกิดความคับแคบและเสียงที่จะเกิดอุบัติเหตุ และด้วยสภาพถนนบางช่วงมีความลาดชันและคับแคบมีโค้งอันตรายหลายจุด ซึ่งที่ผ่านมาได้มีนักท่องเที่ยวประสบอุบัติเหตุหลายราย เมืองพัทยาในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลพื้นที่เกาะล้าน จึงได้ดำเนินการปรับปรุงถนนสายหลักบนเกาะล้านเรื่อยมาเพื่อให้เกิดความปลอดภัย สามารถลดจำนวนอุบัติเหตุที่เกิดกับประชาชน และนักท่องเที่ยวได้เป็นจำนวนมาก นอกจากนี้เมืองพัทยายังได้กำหนดแนวทางในการพัฒนาเกาะล้าน ภายใต้นโยบาย นีโอพัทยา (NEO Pattaya) ใส่ใจไม่ทิ้งกัน จึงได้จัดทำแผนงานโครงการเพื่อพัฒนาเกาะล้านให้เป็นเกาะล้านโฉมใหม่นีโอเกาะล้าน โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเกาะล้าน

สำหรับโครงการศึกษาและออกแบบก่อสร้างเส้นทางจราจรพร้อมเส้นทางท่องเที่ยวเชิงนันทนาการบนพื้นที่เกาะล้าน เมืองพัทยา มีทั้งสิ้น 14 โครงการ อาทิ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมเส้นทางท่องเที่ยวด้วยการเดินเท้า บริเวณหาดทองหลาง โครงการซ่อมแซมเส้นทางเชื่อมโยงหาดตาแหวน-หาดสังวาลย์ โครงการปรับปรุงถนนเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวเส้นทางหาดตาดแหวน-หาดแสม โครงการซ่อมแซมทางเดินเชื่อมหาดเทียนพร้อมจุดชมวิว โครงการส่งเสริมทางท่องเที่ยวเชิงผจญภัยบริเวณเขาเรดาร์-หาดนวล และโครงการส่งเสริมเส้นทางสัญจรอัจฉริยะเพื่อการท่องเที่ยวเกาะล้าน งบประมาณรวม 255 ล้านบาท