สระแก้วเพิ่มมาตรการสกัดโรคระบาด ปูพรมฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อจุดผ่านแดนไทย-กัมพูชา

ที่บริเวณหน้าด่านผ่านแดนถาวรบ้านเขาดิน อ.คลองหาด จ.สระแก้ว นายชาญเฉลิม สุขย้อย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ พร้อมด้วย ร.ต.อ.สมโภช ภมรภูเบศซร์ รอง สว.ตม.สระแก้ว นำกำลังตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจุดผ่านถาวรบ้านเขาดิน ตั้งด่านฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา สายพันธ์ใหม่ 2019 และเชื้อไข้หวัดนก จากฝั่งประเทศกัมพูชาอย่างเข้มงวด เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้นำเอาพรมผืนขนาดใหญ่ปูทับบนพื้นผิวการจราจรขาเข้าประเทศ แล้วฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ โดยให้ยานพาหนะทุกชนิดที่ข้ามมาจากฝั่งประเทศกัมพูชา วิ่งผ่านน้ำยาฆ่าเชื้อก่อน ขับเข้ามาในประเทศไทยและส่วนหนึ่งตรวจคัดกรองเพื่อป้องกันโรคดังกล่าว

นอกจากนั้น เจ้าหน้าที่ยังได้นำพรมปูพื้นบริเวณทางเดินเท้าขาเข้าประเทศแล้วฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อให้บุคคลและนักท่องเที่ยวที่เดินเท้าเข้ามาในประเทศเดินผ่านน้ำยาฆ่าเชื้อด้วย โดยการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อที่บริเวณด่านชายแดนดังกล่าว เจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์จังหวัดสระแก้ว ได้ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อมาอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่มาโดยตลอด

ส่วนที่ อำเภออรัญประเทศ มีการตรวจคัดกรองชาวกัมพูชาที่เดินทางผ่านแดนเข้ามา โดยเป็นการทำงานร่วมกันของผู้นำชุมชนตำบลป่าไร่ ทหารพราน และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ ภายใต้การอำนวยการของ นายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา นายอำเภออรัญประเทศ ในการตรวจคัดกรองเฝ้าระวังเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ในกลุ่มชาวกัมพูชาที่เข้ามารับจ้างแรงงานภาคการเกษตร ณ จุดช่องทางอนุโลมแรงงานไป-กลับ ตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว จำนวน 869 คน ซึ่งไม่พบผู้มีอาการป่วยแต่อย่างใด

ทั้งนี้ จากการเปิดเผยของ นายธนกฤต สายสิญจน์ หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ประจำด่านพรมแดนอรัญประทศ จ.สระแก้ว ว่าได้ประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศกัมพูชา เพื่อติดตามสถานการณ์ของโรคไวรัสโคโรนาฯในประเทศกัมพูชา ซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายกัมพูชา ยืนยันเช่นกันว่า ปัจจุบันนี้ยังไม่พบเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 ในประเทศกัมพูชาแต่อย่างใด