วันจันทร์, มิถุนายน 24, 2024
+กองทัพเรือประชาสัมพันธ์ภาพข่าว

ผช.ผบ.ทร.ร่วมประชุม MTJA และ Annual General Meeting ณ ประเทศมาเลเซีย

พล.ร.อ.สุวิน แจ้งยอดสุข ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะสมาชิกองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย (MTJA:Malaysia-Thai Joint Authority Members) เข้าร่วมการประชุมองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ 142 และ Annual General Meeting ครั้งที่ 31 โดยมี YBHG. TAN SRI DR. RAHAMAT BIVI BINTI YUSOFF ประธานร่วมฝ่ายมาเลเซีย เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ดร.คุรุจิต นาครทรรพ ประธานร่วมฝ่ายไทย และสมาชิกองค์กรร่วมฯ จากทั้งสองประเทศเข้าร่วมการประชุม ณ โรงแรม Shangri La Rasa Sayang Resort & Spa ปีนัง ประเทศมาเลเซีย

ในที่ประชุมมีการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการด้านต่างๆ ของไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2023 ประกอบด้วย การพัฒนาและผลิตปิโตรเลียม , การเงิน , การจัดซื้อจัดจ้าง และการดำเนินการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพิจารณาเรื่องสำคัญอื่นๆ ของ MTJA ซึ่งมีผลการดำเนินการเป็นไปตามแผนงาน

นับว่าเป็นบทบาทหนึ่งของกองทัพเรือ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ในเวทีระหว่างประเทศ เพื่อให้เกิดการแสวงประโยชน์ทรัพยากรใต้พื้นท้องทะเลโดยเฉพาะพลังงานปิโตรเลียมในพื้นที่พัฒนาร่วม (JDA:Joint Development Area) ที่เท่าเทียมกันของทั้งสองประเทศอย่างยั่งยืน.