“เบียร์ ปรเมศวร์” เรารักพัทยา หมายเลข 1 ร่วมงานวันไหลนาเกลือ ชุมชนวัดช่องลมด้วยวิถี New Normal

เมื่อวันที่ 18 เม.ย.2565 ซึ่งตรงกับเทศกาลสงกรานต์วันไหลนาเกลือ เมืองพัทยา จ.ชลบุรี ชุมชนวัดช่องลมได้จัดพิธีสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นโบราณรับเทศกาลวันปีใหม่ไทย ด้วยการจัดพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุแบบ New Normal ป้องกันการแรพ่ระบาดของไวรัสโควิด-19

ในพิธีดังกล่าวมี นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้สมัครนายกเมืองพัทยา หมายเลข 1 “กลุ่มเรารักพัทยา” พร้อมผู้สมัครสมาชิกสภาเมืองพัทยา เขต 1 หมายเลข 1-6 ประกอบด้วย นางจิดาภา สุวัตถาภรณ์ หมายเลข 1 นายภาสกร อยู่สมบูรณ์ หมายเลข 2 นายธนภัทร อุดมรัตนกูลชัย หมายเลข 3 นายศุภกฤษ์ ชมภูนุช หมายเลข 4 นายอนุพงษ์ พุทธนวรัตน์ หมายเลข 5 และนายบรรลือ กุลละวณิชย์ หมายเลข 6 พร้อมทีมงาน ได้ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย

เนื่องด้วยชุมชนวัดช่องลมได้จัดกิจกรรมวันไหลนาเกลือตามมาตรการป้องกันโควิด-19 โดยปีนี้ไม่ให้มีการเล่นสาดน้ำ แต่จะมีในส่วนของการสรงน้ำพระ และพิธีรดน้ำดำหัวของพรผู้สุงอายุ โดยไม่ให้มีการแตะตัวกัน จึงใช้ไม้มาต่อกระบวยเพื่อรดน้ำขอพร ถือเป็นสีสันหนึ่งในกิจกรรมวันไหลนาเกลือปีนี้