วันศุกร์, มิถุนายน 14, 2024
Latest:
+กองทัพเรือจิตอาสาประชาสัมพันธ์ภาพข่าวสิ่งแวดล้อม

ทรภ.1 ร่วมกับบริษัท ลูซี่ อิเล็คทริค ประเทศไทย เก็บขยะหาดดงตาล ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมในทะเล

ที่ หาดดงตาล อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อไม่นานมานี้ ทัพเรือภาคที่ 1 (ทรภ.1) ร่วมกับ บริษัท ลูซี่ อิเล็คทริค ประเทศไทย จัดกิจกรรมเก็บขยะชายหาดเพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อมในทะเล โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมประกอบด้วย กำลังพลจิตอาสาทัพเรือภาคที่ 1 และพนักงานจาก บริษัทลูซี่ อิเล็คทริค ประเทศไทย

ตลอดการทำกิจกรรม สามารถกำจัดขยะมูลฝอยบริเวณชายหาด และที่ฝังอยู่ใต้พื้นทรายได้เป็นจำนวนมาก โดยมีขยะที่ถูกกำจัด ได้แก่ ถุงพลาสติก หลอดกาแฟ แก้วพลาสติก ขวดน้ำดื่ม ขวดแก้ว กระสอบ ถุงขนม ฯลฯ

นับได้ว่าเป็นการร่วมกันทำความดีเพื่อสังคม ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางทะเล และสถานที่สาธารณประโยชน์ เพื่อสร้างจิตสำนึก อีกทั้งยังช่วยทำให้สภาพแวดล้อมทางทะเล เกิดความสะอาด ไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์ทะเล และทำให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงามบริเวณชายหาด ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สะอาดได้อย่างยั่งยืน.