วันจันทร์, มิถุนายน 24, 2024
+กองทัพเรือชุมชน

ผช.ผบ.ทร.เยี่ยมชมศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดกองทัพเรือ เน้นย้ำให้ควบคุมดูแลอย่างเป็นระบบ ให้พื้นที่กองทัพเรือปลอดสุนัขจรจัด

พล.ร.อ.สุวิน แจ้งยอดสุข ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ (ผช.ผบ.ทร.) ในฐานะประธานกรรมการบริหารจัดการศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดกองทัพเรือ พร้อมคณะผู้บังคับบัญชา เข้าเยี่ยมชมศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดกองทัพเรือทั้ง 3 แห่ง ประกอบด้วย ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดกองทัพเรือ โดยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองเรือยุทธการ และ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตามลำดับ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

การเยี่ยมชมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อรับฟังการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง ของศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดทั้ง 3 แห่ง ตลอดจนผลการดำเนินการตามแผนงานในการพัฒนาศูนย์ฯ ให้มีความเป็นมาตรฐานเดียวกันอย่างมีเมตตาธรรม เช่น การจัดให้มีการดูแลสุขภาพและรักษาโรค การทำหมัน การฝึกสุนัขให้เชื่อฟังคำสั่ง และเปิดโอกาสให้ผู้มีความประสงค์จะเลี้ยงสุนัข สามารถขอรับสุนัขไปเลี้ยงได้ เพื่อให้พื้นที่หน่วยงานของกองทัพเรือ สามารถควบคุม ดูแลสุนัขจรจัดได้อย่างเป็นระบบ มีจำนวนสุนัขจรจัดที่สามารถควบคุมโดยไม่ก่อความเดือดร้อนรำคาญ หรือปลอดจากสุนัขจรจัดในพื้นที่กองทัพเรือ ตามเจตนารมณ์ของอดีตผู้บัญชาการทหารเรือ

นอกจากการรับฟังการดำเนินการตามแผนงานอย่างมีมาตรฐานแล้ว ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ ได้ให้กำลังใจกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์ และขอให้มีการประสานการทำงานให้เกิดการสนับสนุนซึ่งกันและกัน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความรู้ในการบริหารจัดการของศูนย์ฯ ให้มีมาตรฐานเดียวกัน

เป็นไปตามเจตนารมณ์ของผู้บัญชาการทหารเรือ ที่ต้องการให้พื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือมีสภาพแวดล้อมที่ดี ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของกำลังพลในภาพรวมต่อไป

ทั้งนี้ ประชาชนทั่วไปสามารถเยี่ยมชมและร่วมบริจาคเงิน สิ่งของจำเป็น ให้ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดกองทัพเรือทั้ง 3 แห่ง ได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ.