นาวิกโยธินจัดพิธีเชิดชูเกียรติทหารกล้า วางพวงมาลาวันทหารผ่านศึก

ที่ อาคารศาสนสถานหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ค่ายกรมหลวงชุมพร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี (3 ก.พ.2566) พลเรือโทเสมา สุวรรณโชติ ประธานชมรมทหารผ่านศึกสัตหีบ เป็นประธานการจัดกิจกรรม บำเพ็ญกุศลทางศาสนา เพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่ดวงวิญญาณของทหารผ่านศึก และประกอบพิธีวางพวงมาลา เพื่อรำลึกถึงวีรกรรมและความเสียสละ ณ อนุสาวรีย์ทหารนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร โดยมีอดีตนักรบนาวิกโยธิน แห่งกองทัพเรือ ที่ผ่านการรบจากสมรภูมิต่างๆ รวมถึงหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ร่วมจัดกิจกรรมในวันนี้กว่า 200 คน

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวันทหารผ่านศึก ที่ชาวไทยได้ร่วมรำลึกถึงวีรกรรมความกล้าหาญของเหล่าทหารหาญ ที่ได้ปกป้องผืนแผ่นดินไทยให้คงความเป็นเอกราชมาจนถึงปัจจุบัน โดยองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กำหนดให้วันที่ 3 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวันทหารผ่านศึก และจัดให้มีพิธีเนื่องในวันทหารผ่านศึกมาอย่างต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบัน

ประกอบด้วย พิธีบำเพ็ญกุศลทางศาสนา เพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่ดวงวิญญาณของทหารผ่านศึก และพิธีวางพวงมาลาเพื่อรำลึกถึงวีรกรรมและความเสียสละ ณ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ และอนุสาวรีย์นักรบผู้กล้า ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบถึงวีรกรรมความกล้าหาญของทหารผ่านศึก ที่ได้เสียสละแม้เลือดเนื้อและชีวิตปกป้องผืนแผ่นดิน ให้ชาวไทยได้อาศัยอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข มาจนถึงทุกวันนี้