-บริหารท้องถิ่น

สนามบินอู่ตะเภา เพิ่มมาตรการเข้มตรวจผู้โดยสารทั้งขาเข้าและออก สกัดการแพร่ระบาดไวรัสมรณะ

จากกรณีที่ได้มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ ในเมืองอู๋ฮั่น ประเทศจีน ประกอบกับประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางเข้ามาโดยใช้สายการบินต่าง ๆ ในรูปแบบของทัวร์เช่าเหมาลำ  ครอบครัว และส่วนตัว เป็นจำนวนมาก ทำให้ไทยต้องมีมาตรการในการตรวจสอบนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางเข้ามา โดยให้มีการติดตั้งเครื่องเทอร์โมสแกน วัดอุณหภูมิร่างกาย

พลเรือโท กฤชพล เรียงเล็กจำนงค์ ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา เปิดเผยว่า หลังจากที่รัฐบาลสั่งให้สนามบินต่าง ๆ เพิ่มมาตรการในการคัดกรองนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางเข้ามายังประเทศไทย พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ และประธานกรรมการบริหารกองทุน การท่าอากาศยานอู่ตะเภา ได้สั่งให้การท่าอากาศยานเพิ่มมาตรการเหมือนกับของการท่าอากาศยานอื่น ๆ อย่างเคร่งครัด จึงได้ติดตั้งเครื่องเทอร์โมสแกน วัดอุณหภูมิในร่างกายแบบแฮนด์เฮลด์ จำนวน 2 เครื่อง เพื่อตรวจวัดผู้โดยสารขาเข้าเท่านั้น ที่ผ่านมายังไม่พบนักท่องเที่ยวที่ความเสี่ยงในเรื่องนี้

พลเรือโท กฤชพล กล่าวอีกว่า ขณะนี้ได้เพิ่มมาตรการด้วยการตรวจวัดอุณหภูมินักท่องเที่ยวทั้งหมดที่เดินทางมาจากต่างประเทศ ทั้งผู้โดยสารขาเข้า และขาออก เพราะเราไม่สามารถจะคาดเดา หรือตรวจสอบได้เลยว่า นักท่องเที่ยวที่เข้ามาก่อนหน้านี้ติดเชื้อเข้ามาหรือไม่ แล้วมาฟักตัวเกิดอาการในประเทศไทย เพื่อความปลอดภัย และสร้างความมั่นใจให้กับผู้โดยสารที่ใช้สนามบินอู่ตะเภา ในการเดินทางเข้า -ออก จำเป็นต้องตรวจ คัดกรองนักท่องเที่ยว โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าอากาศยานอู่ตะเภา ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง  (ตม.) มาร่วมคัดกรองด้วย ซึ่งขณะนี้ได้มีการประสานข้อมูล รายละเอียดกับด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ และรายงานการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉินโรคอุบัติใหม่จากประเทศจีน อีกทั้งส่งรายงานเที่ยวบินขาเข้า และขาออก ที่เดินทางมาจากประเทศจีนเข้ามาสนามบินอู่ตะเภา

ในส่วนความพร้อมในสนามบินอู่ตะเภา ได้มีการเตรียมความพร้อมฝ่ายแพทย์ ในกรณีต้องคัดกรองผู้โดยสารอีกด้วย ด้านสายการบินที่ให้บริการเที่ยวบินโดยสาร ทัวร์เช่าเหมาลำ ครอบครัวและส่วนตัว ที่จะบินจากประเทศจีนมายังท่าอากาศยานอู่ตะเภา ได้แจ้งยกเลิกเที่ยวบินทั้งหมดแล้ว  ซึ่งจะมีการแจ้งให้ทราบ หรือจนกว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรน่าจะหยุดระบาดต่อไป

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล  ทิพย์ศรี  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี