-ภาพข่าว

ชลบุรีประชุมคัดเลือกคลิปประกวดร้องเพลง “รำวงมหาดไทยเพื่อคนไทย” จาก 5 อำเภอ เป็นตัวแทนจว.เข้าประกวดระดับประเทศ

ที่ ห้องประชุมพระรักษาเทพ ชั้น2 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี (19 มกราคม 2566) นางสาวฐิติลักษณ์ คำพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานการประชุมคัดเลือกการประกวดร้องเพลง รำวงมหาดไทยเพื่อคนไทย ระดับจังหวัด

ทั้งนี้ ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้จัดการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลภารกิจสำคัญของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ 2566 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมราชบพิธ ชั้น5 อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย ในการนี้ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ขอให้ทุกหน่วยงานและทุกจังหวัด จัดให้มีการประกวดร้องเพลง รำวงมหาดไทย โดยแบ่งเป็นทีมๆ ละ 14 คน ไม่จำกัดอายุ มีนักร้องชายและหญิง ร้องเพลงสดพร้อมแสดง ท่าทางประกอบดนตรี แต่งกายด้วยชุดผ้าไทย เพื่อดำเนินการตัดสินหาผู้ชนะเลิศต่อไป

สำหรับจังหวัดชลบุรี ได้มอบหมายให้อำเภอทุกอำเภอ จัดการประกวดร้องเพลง “รำวงมหาดไทยเพื่อคนไทย” โดยการจัดทำคลิปวิดีโอ และส่งให้จังหวัดภายในวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 ซึ่งมีอำเภอส่งเข้าร่วมประกวด จำนวน 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอบางละมุง อำเภอพนัสนิคม อำเภอพานทอง อำเภอหนองใหญ่ และอำเภอบ่อทอง

การประชุมคณะกรรมการฯ ในครั้งนี้ก็เพื่อพิจารณาคัดเลือกการประกวดร้องเพลง “รำวงมหาดไทยเพื่อคนไทย” ระดับจังหวัดเพื่อเป็นตัวแทนเข้าประกวดระดับประเทศต่อไป