-ภาพข่าว

ครอบครัวจีรภัทร์ ร่วมกับ ครอบครัวสุกใส มอบรถพยาบาลฉุกเฉิน มูลค่า 2.7 ล้านบาท ให้รพ.ชลบุรี เพิ่มโอกาสรอดชีวิตผู้ป่วย

ที่ โรงพยาบาลชลบุรี ครอบครัวจีรภัทร์ ร่วมกับ ครอบครัวสุกใส นำโดย นายสันติ นางสมใจ จีรภัทร์ พร้อมด้วย ครอบครัวจีรภัทร์ และนายคมสัน เอกชัย อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ส่งมอบรถตู้พยาบาลฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์กู้ชีพ มูลค่า 2,700,000 บาท เพื่อเป็นกุศลแด่ น.ส.สมจิตร สุกใส ผู้ล่วงลับไปแล้ว เพื่อใช้ในการรับส่งและดูแลผู้ป่วยที่มีจำนวนเพิ่มสูงขึ้น โดยมี แพทย์หญิงจิรวรรณ อารยะพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชลบุรี พร้อมด้วย นายแพทย์ธีระ ศิวะดุล รองผู้อำนวยการ ฝ่ายการแพทย์ เจ้าหน้าที่แพทย์และพยาบาล ร่วมรับมอบรถตู้พยาบาล

นายสันติและนางสมใจ จีรภัทร์ กล่าวว่า สำหรับการมอบรถพยาบาลฉุกเฉินในครั้งนี้ด้วยทางครอบครัวมองเห็นถึงความจำเป็นของโรงพยาบาลที่ขาดแคลนรถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์กู้ชีพ ในการออกปฏิบัติการช่วยชีวิตผู้ป่วยอุบัติเหตุหรือฉุกเฉินของโรงพยาบาลในการรับส่งและดูแลผู้ป่วยที่มีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นในจังหวัดชลบุรี อีกทั้งการส่งมอบรถพยาบาลในครั้งนี้ยังเป็นการอุทิศส่วนกุศลแด่ น.ส.สมจิตร สุกใส ผู้ล่วงลับไปแล้ว

ทั้งนี้ทางครอบครัวครอบครัวจีรภัทร์ได้ทำบุญเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมมาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลากว่า 20 ปี เมื่อครอบครัวเราพอมีก็อยากให้ทำบุญเพื่อประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม จึงนำเงินมรดกที่ได้จากน.ส.สมจิตร สุกใส ผู้ล่วงลับไปแล้ว มาทำบุญโดยการมอบรถพยาบาล เพื่อเพิ่มโอกาสรอดชีวิตผู้ป่วยในจังหวัดชลบุรีต่อไป

การส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ถือเป็นการช่วยปลดทุกข์ให้กับผู้ป่วย เนื่องจากคนที่เจ็บป่วยคือผู้ที่มีความทุกข์ หากเราทำให้คนปลดทุกข์ได้จะทำให้เราได้รับความสุขจากการที่ได้ช่วยเหลือผู้ป่วยอีกทางหนึ่ง

ด้านแพทย์หญิงจิรวรรณ อารยะพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชลบุรี กล่าวว่า ในฐานะตัวแทนบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลชลบุรี ขอขอบคุณครอบครัวจีรภัทร์ และครอบครัวสุกใส ที่มอบรถพยาบาลฉุกเฉินในครั้งนี้ โรงพยาบาลชลบุรีถือเป็นโรงพยาบาลรัฐที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก ปัจจุบันมีบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลผู้ป่วย 3,000 กว่าคน และมีทีมแพทย์ 200 กว่าคนและพยาบาล 1,000 คน ในการดูแลผู้ป่วยในจังหวัดชลบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง ต่อวันโรงพยาบาลมีผู้ป่วยมารับบริการถึง 4,000 กว่าราย นอกจากนี้ ยังมีผู้ป่วยใน ที่ต้องดูแลอยู่ประมาณ 800-900 เตียง

สำหรับรถพยาบาลฉุกฉินที่ได้รับบริจาคในครั้งนี้ถือมีความจำเป็นอย่างมากของโรงพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินหรือผู้ป่วยที่ต้องส่งต่อ ซึ่งโรงพยาบาลชลบุรีมีความจำเป็นในเรื่องของรถพยาบาลทั้งรับผู้ป่วยฉุกเฉินที่บ้าน หรือรับในที่เกิดเหตุ ทั้งนี้คนชลบุรีถือว่าโชคดี เมื่อมีอาการเจ็บป่วยมากจะมีทีมแพทย์ลงไปกับรถพยาบาลฉุกเฉิน โดยรถพยาบาลฉุกเฉินที่ได้รับมอบในครั้งนี้ถือเป็นรถที่มีมาตรฐานสากล สามารถจะช่วยชีวิตผู้ที่เจ็บป่วยรุนแรงได้อย่างมีประสิทธิภาพ