-การเมืองเลือกตั้งพัทยา

“เบียร์ ปรเมศวร์” นั่งเก้าอี้นายกเมืองพัทยา คนที่ 12 หลังกกต.ประกาศรับรองผลเลือกตั้ง

หลังจากที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ชลบุรี (กกต. ) ได้มีการออกเสียงลงคะแนนนายกเมืองพัทยาใหม่ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2565 ในหน่วยเลือกตั้งที่มีจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ตรงกับบัตรเลือกตั้งที่ใช้ออกเสียงลงคะแนน จำนวน 2 หน่วย คือ เขตเลือกตั้งที่ 1 หน่วยเลือกตั้งที่ 2 เขตเลือกตั้งที่ 4 หน่วยเลือกตั้งที่ 20 ไปแล้วนั้น โดยผลการออกเสียงลงคะแนนใหม่ ทั้ง 2 หน่วยเหลือตั้งปรากฏว่า นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้สมัครนายกเมืองพัทยา เบอร์ ได้คะแนนนำผู้สมัครรายอื่นๆ

ต่อมา เมื่อวันที่ 13 มิ.ย.2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เสนอผลการตรวจสอบเบื้องต้นและเห็นควร ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง พิจารณาผลการตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว มีเหตุอันควรเชื่อว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 จึงมีมติ ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยผู้สมัครนายกเมืองพัทยา ที่ได้รับเลือกตั้ง ได้แก่ นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์

ทั้งนี้การประกาศผลการเลือกตั้งดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นการตัดหน้าที่และอำนาจของ คณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะดำเนินการสืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัย เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเลือกตั้ง มิได้เป็นไป โดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม

สำหรับผลการเลือกนายกเมืองพัทยา
▶️ นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ กลุ่มเรารักพัทยา หมายเลข 1 ได้คะแนน 14,482 คะแนน
▶️ นายศักดิ์ แตงฮ่อ ผู้สมัครอิสระ หมายเลข 2 คะแนน 990 คะแนน
▶️ นายกิตติศักดิ์ นิลวัฒนโฒชัย ผู้สมัครคณะก้าวหน้าพัทยา หมายเลข 3 ได้คะแนน 8,774 คะแนน
▶️ นายสินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร ผู้สมัครทีมพัทยาร่วมใจ หมายเลข 4 ได้คะแนน 12,542 คะแนน

ทั้งนี้นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ถือเป็นนายกเมืองพัทยาคนที่ 12 ตามข้อมูลวิกิพีเดีย